Bilskrot Göteborg Självplock. Det är inte speciellt länge sedan det fanns ett otal av bilskrotare runt om i vårt land. Av dessa fanns av Länsstyrelsen auktoriserade företag. Även icke auktoriserade men registrerade företag med försäljning av begagnade bildelar som huvudnäring var frekventa.

Skruva ner bildelar på den bilskrot med bäst omsättning av bilar

Den absolut bästa bilskroten med självplock finns 7 mil norr om Göteborg. Det är Sjuntorps biltjänst i Vänersborg. Varför de är bäst, är att de fyller på med cirka 20-30 nya skrotbilar i deras självplock dagligen som man kan plocka begagnade bildelar ifrån. På andra bilskrotar med självplock som exempelvis, Returbilen och Delplocken har inte samma omsättning på skrotbilar. Ingen annan skrot kan heller konkurrera med vad de betalar för uttjänta bilar. Troligen betalar Sjuntorps Biltjänst den bästa ersättningen för skrotbilar i landet.

3 000 kr betalt vid inlämning till Sjuntorps Biltjänst i Vänersborg!

Gäller kompletta bilar med original katalysator. Oavsett skick och bilmärke.

Kontaktuppgifter: Sjuntorp Biltjänst, Herman Kreftings gat. 5

462 56 Vänersborg, Tel 073-647 8501

De i motionen 2017/18:246 så kallade illegala bilskrotar i Göteborg var vanligare förr. Efterfrågan av billiga begagnade bildelar var mycket större förr. Alla dessa bilskrotar livnärde sig enbart av försäljning av delar. Vissa använde sig av självbetjäning/självplock där kunden själv fick demontera vald del. Andra demonterade skrotbilarna och lagerförde delarna som brukbara reservdelar. Denna metod kräver en mycket stor lageryta utöver en svårhanterlig kartotek av lagret.

LÄS MER: Fakta och funderingar när man skrotar bilen
Bilskrot Göteborg Självplock. Det är inte speciellt länge sedan det fanns ett otal av bilskrotare runt om i vårt land. Av dessa fanns av Länsstyrelsen
Bilskrot Göteborg Självplock. Det är inte speciellt länge sedan det fanns ett otal av bilskrotare runt om i vårt land. Av dessa fanns av Länsstyrelsen

Med tiden bildades konkurrens av piratförsäljare som kunde erbjuda sina nya delar till ett mycket förmånligt pris. Med internets intågande har denna bransch vuxit enormt med internationella företag som specialiserats inom vissa bilmärken. Kvaliteten på bildelarnahar höjts kraftigt sedan uppstarten samtidigt som priserna idag kan vara lägre än motsvarande del som säljs begagnad.

LÄS MER: Anlita godkända auktoriserade företag av din uttjänta bil

Utvecklingen har medfört att bilskrot Göteborg och övriga Sverige med enbart försäljning av begagnade delar. Får svårt att driva verksamheten lönsam. De skrotar som specialiserat sig på en eller kanske två av de mest frekventa bilmärkena har trots allt större möjlighet att överleva. Förutom intäkten från delarna går återstående rester av skrotbilen till fragmentering och återvinning. Under tiden då försäljning av begagnade bildelar sjunkit har mycket arbete utförts av producenterna med materialåtervinning och återanvändning. Fragmenteringsföretag för denna verksamhet har skapats och graden av återvinning har stadigt förbättrats. Idag kan 95% av fordonets vikt återanvändas i form av beg. bildelar. Det betyder att skrotbilen ger en tillräcklig bra intäkt. Utan försäljning av delar. Som även är kostnadsbärande. Allt pekar på att den bilskrotning som blir kvar i framtiden specialiseras på sanering och pressning. Före leverans till fragmenteringsföretag och den med försäljning av begagnade delar försvinner. De idag större auktoriserade skrotningsföretagen visar på den här utvecklingen.