Återvinningens betydelse

Återvinningens betydelse växer i takt med det berg av avfall som måste omhändertas. Den kan delas upp i två beståndsdelar materialåteranvändning och energiåtergivning. Återanvändning av material sker efter fragmentering och sortering. Detta insamlade material ersätter till en viss grad jungfruligt sådant vid nyproduktion. Energiåtervinning sker genom förbränning där energin återtas genom värmen. För att systematisera återvinningsprocessen har Naturvårdsverket bildat forum med producentansvar inom olika tillverkningsgrenar.

Men långt före fanns en yngling i Göteborg som upptäckt att avfall var en resurs att räkna med. Sten A Olsson började samla järnskrot ock lump år 1939. Det utvecklades till Stena Metall som är störst i landet att återvinna praktiskt taget allt avfall från industrin. Ur denna, från början skrothandel, växte även landets största rederi Stena Line. Detta har varit en ledstjärna i återvinnings betydelse.

Återvinningens betydelse växer i takt med det berg av avfall som måste omhändertas. Den kan delas upp i två beståndsdelar materialåteranvändning och energiåtergivning.
Återvinningens betydelse växer i takt med det berg av avfall som måste omhändertas. Den kan delas upp i två beståndsdelar materialåteranvändning och energiåtergivning.

Enligt Naturvårdsverket är producentansvaret ett styrmedel att uppnå satta miljömål. Producenternas skall ansvara för att konstruktionen av produkter skall vara resurssnåla, lätta att återvinna samt inta innehålla miljöfarliga ämnen. För närvarande har fordon över 3,5 ton, elektronik, returpapper och läkemedel någon form av producentansvar. Bilproducenterna har enligt EU:s direktiv utgivit förordningen SFS 2007:185 för svenska krav. Det åvilar även producenterna att organisera omhändertagning av skrotade bilar enligt bilskrotningsförordningen SFS 2007:186. Samtidigt krävs att tydliga mål för återvinning blir satta.

Återvinningens betydelse av uttjänta personbilar

Det avfall som idag tycks svårast att komma till rätta med är uttjänta bilar. Skrotbilar som dumpas ansvarslöst och skapar stora miljöproblem år ofta i fokus. Och det verkliga problemet tycks vara svårt att finna. Bilproducenterna har bildat en organisation av tillverkare, importörer försäljning, fragmenteringsföretag och auktoriserade bilskrotar. En skrotbil får lämnas in gratis till någon bilskrot, som sanerar, pressar och skickar skrotbilen vidare för fragmentering, sortering och återvinning. EU har satt ett mål att 85 % av bilens vikt skall återvinnas. Bilproducenterna i landet överstiger det med 95 % återvinning. Så långt är resultatet strålande. Men fortfarande dumpas skrotbilar i stor utsträckning.

LÄS MER: Återanvänd begagnade bildelar hos bildelsbasen

Många åtgärder har försöks sättas in. Ett sätt att råga bot på problemet vore att återinföra skrotningspremier för gamla bilar. En motion 2017/18:246 ligger obehandlad ute. Istället bedrivs subventioneringar med med nya bilar och eldrivna cyklar. Att för en gång för alla råda bukt med dessa dumpade skrotbilar måste resultaten av insatta åtgärder analyseras på ett sakkunnigt sätt. Att till exempel subventionera felaktigt eller skylla på bilproducenterna för att gör ett dåligt arbete löser inte problemen.

Det måste ändock understrykas att material- och energiåtervinning nått långt. Återvinningens betydelse. Mycket beroende på ett smart omhändertagande av avfall redan från 1930-talet. Men först då miljöboven nummer ett, den dumpade skrotbilen, till fullo är omhändertagen kan någon slå sig för bröstet.

One thought on “Återvinningens betydelse

Kommentarer inaktiverade.