Begagnade bildelar

Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag. Laga med cirka 100 och Märkesdemo med 26 skrotar expanderar stadigt. Samtliga demonteringsföretag lyder under Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186 med mycket stränga miljökrav. Demontering och lagerhållning följer strikta föreskrifter. Gode förutsättningar finns att sortering, efter de fyra angivna kvalitetsklasserna, följes.

Men sökningen efter rätt artikel, i de respektive hemsidorna, skiljer sig något. Delar från Volvo, SAAB, Ford samt Volkswagen är frekventa och brukar inte orsaka några problem.

Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag.
Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag. Skrotarna som är kopplade till dessa företag kan ha självplock där man skruvar ner delarna själv och kan därför köpa reservdelar betydligt billigare.

Och bildelsbasens underlag vid sökningen är lätt att följa. Lagas är också mycket enkelt. Och här finns något, som inte konkurrenterna kan erbjuda. Laga bistår med hjälp vid sökningen efter rätt del. Support ges per telefon nummer 0771-113030. Vid en studie av företagen finner man att Mölndals Bildemontering ger samma förmån. Att söka i Märkesmemos underlag är inte lika enkelt. Det finns troligtvis personer som ger upp sökandet, för att leta hos en konkurrent, eftersom ingen support ges.

LÄS MER: Skrota bilen , fakta och funderingar

När den begagnade bildelen är funnen visas namnen på de företag som har den på lager. Det går att utläsa kvalitetskod, modellår, körsträcka och pris. Alla tre företagen använder samma fyra klassindelningar av kvaliteten. De fyra nivåerna bedömes enligt standard. Det borde betyda att artiklarna är kvalitetsmässigt jämförbara hos de olika bildemonterarna. Men garantierna skiljer sig markant. Laga utmärker sig med användning av garantisystemet Green Parts Garanti. Att lämna något sådant borgar för hög kvalitetssäkring i demonteringsprocessen. Märkesdemo lämnar också en god garanti. Men Bildelsbasens garanti får man leta efter. Någonstans mellan A och Ö i generella villkor finns detta urklipp: ” Garantier för respektive bildel och säljare anges i bildelsinformationen. Garanti är frivillig för säljaren att erbjuda”.

LÄS MER: Skrotning av bilar med gratis hämtning

Inget verkar vara angivet i dagens läge. Med tanke på hur en mycket upprörd köpare, av en kass bakaxel, uttryckte i en artikel är informationskvaliteten inte av bästa märke. Det finns även ett annat påpekande att göra. Märkesdemos information om sina begagnade bildelar innehåller inget telefonnummer till leverantören. Och det betyder att en eventuell köpare inte får någon hjälp vid sökandet. Risken att erhålla fel artikelnummer är påtaglig stor.

Att Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bilbasen om begagnade bildelar står klart. Många gånger avgör dock priset val av inköpskälla. Därför lämnas ett råd till en kommande köpare. Kontrollera de olika förutsättningarna före beställningen för att undvika överraskningar.