Skrotfrag AB

Skrotfrag AB har gått från bilskrotning till recycling av metaller och elektronik. Även om bildemontering, med försäljning av begagnade bildelar, finns kvar så minskar dess betydelse.

Skrotfrag AB har gått från bilskrotning till recycling av metaller och elektronik. Även om  bildemontering, med försäljning av begagnade bildelar, finns kvar så minskar dess betydelse.
Skrotfrag AB har gått från bilskrotning till recycling av metaller och elektronik. Även om bildemontering, med försäljning av begagnade bildelar, finns kvar så minskar dess betydelse.

Den 1 juli 2007 infördes Förordningen om producentansvar för bilar (SFS2007:185) samt Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186). Ett krav på återvinning alternativt återanvändning fastställdes till 85 % av bilens vikt. Idag har ett nytt krav på 95 % nåtts med god marginal. Man kan med fog säga att skrotbilarna befinner sig i evig kretsgång. Stena var snabbt igång med fragmentering och återvinning av sanerade och pressade skrotbilar.

Skrotfrag betalar för skrotbilar

Skrotfrag kom snabbt efter och har medverkat till det goda återvinningsresultatet, som kan räknas i både miljöförbättringar, energi- och produktionsbesparingar. Genom att betala för en skrotbil sjunker intresset att dumpa den i naturen. Det återvunna järnet sänker framtagningskostnaden med 75 % vid återanvändning i ett järnbruk. Detta medför motsvarande sänkning av energiåtgång och koldioxidutsläppen. En ny utredning visar att guld och kobolt finns i det resterande 5 % avfallet. Kanske kommer en dag då även detta kan återvinnas. ( www.forskning.se/2018/05/20-ton-guld)

LÄS MER: Skrota bilen hos en bilskrot i Göteborg

Skrotfrag betalar även för inlämnade metaller enligt visad prislista. Utöver skrotbilar finns det idag ytterligare sju produktgrupper med lagstiftat producentansvar. Elektronikprodukter tillhör en sådan grupp. Sådana kan lämnas in hos Skrotfrag. Förmodligen är konkurrensen från jättarna bildelsbasen.se, laga.se och märkesdemo.se hårda med anseende på försäljning av bildelar för SAAB, Volvo, Ford och Volkswagen Men utvecklingen visar klart att återvinningsprocessen kommer att överta marknaden med skrotbilar. Priser på nya reservdelar, som säljs på nätet, är idag många gånger billigare än vad en bilskrot i Göteborg kan sälja en begagnad del.

Skrotfrag.se har 19 anläggningar i södra och mellersta Sverige. Kontakta det närmaste företaget för närmare upplysning om de senaste metallpriserna.

Returbilen

Returbilen.se består av demonteringsföretag, som specialiserat sig på självplock. Företagen finns på följande ställen. Malmö, Kristianstad, Storsund i Norrbotten, Mälardalen, Halland och Alingsås. Genom att kunden själv får demontera erbjudes delarna till låga priser. Och dessa är fasta oberoende på bilmärke. Det betyder att en motor till SAAB, Volvo, Ford eller Volkswagen kostar lika mycket.

Returbilen.se består av demonteringsföretag, som specialiserat sig på självplock. Företagen finns på följande ställen. Malmö, Kristianstad, Storsund i Norrbotten, Mälardalen, Halland och Alingsås.
  • Returbilen.se består av demonteringsföretag, som specialiserat sig på självplock. Företagen finns på följande ställen. Malmö, Kristianstad, Storsund i Norrbotten, Mälardalen, Halland och Alingsås.

Någon garanti lämnas inte. Kunden måste själv avgöra om delen kommer att passar eller inte. Den får inte återlämnas eller bytas hos returbilen. Inga verktyg lånas ut. Kunder måste själv medföras rätt utrustning för sin demontering. På respektive hemsida visas vilka bilmärken som finns tillgängliga. För att undvika missförstånd skall priset alltid bekräftas före nedmontering av någon detalj. Det finns några fler förordningar skrivna, men det framgår klart och tydligt vad som gäller. Returbilen följer de hårda miljökraven, som finns i Bilskrotningsförordningen. Därför är det viktigt att kunden har fått tillåtelse att använda vissa verktyg.

Returbilen erbjuder landets billigaste bildelar

Det är förbjudet att använda svets eller andra gnistbildande verktyg. Och självfallet är rökning förbjudet inom området. Genom att följa dessa föreskrifter kan Returbilen erbjuda landets billigaste bildelar till sina kunder. Så några billigare reservdelar lär man inte kunna hitta på några andra ställen. Om reservdelen, man letar efter, inte finns kan den kanske beställas hos bildelsbasen.se, laga.se eller markesdemo.se. Returbilens hemsidor, för alla företag, är samlade på en sida. Under returbilen.se kan företagen klickas fram. Prislistan är gemensam för alla.

LÄS MER: Skrota bilen i Göteborg med gratis hämtning

Klickar man på senast inkommet visas de aktuella bilarna som finns på lager. Nästa kolumn (efterlysning) är till för den som kan avvakta med sin bildel. Fyller man i mailet, för att paxa delen, får man svar när sökt bil kommit in för demontering. Returbilen tar även emot skrotbilar. De prisuppgifter som gäller för dessa visas i kolumn, skrota bilen, på den gemensamma hemsidan.

LÄS MER: Vad är en mild hybrid bil

Begagnade delar till olika bilmärken

Begagnade delar till olika bilmärken. Idag har de flesta bilskrotar specialiserat sina verksamheter. Bilskrotar som sanerar och pressar före fragmentering och avfalls återvinning. Eller demonterings företag som återanvänder bildelarna för försäljning. Dessa köper in krockade bilar från olika försäkringsföretag för att erbjuda kunder kvalitetssäkrade bildelar med garanti. Och de är samlade i en gemensam försäljningskartell. Fördelen är att en kund kan få omedelbar information, om bildelen finns hos någon bilskrot i landet.

Två stora aktörer av begagnade delar online

Två stora karteller finns bilsdelsbasen.se och laga.se. Troligtvis finns ingen skillnad i levererade bildelar. Men det är snabbhet och service som har stor betydelse vid köp. Vid granskning av respektive hemsidor framgår vissa saker. Laga profilerar sig både genom garantier och service. Genom Green Parts Garanti får man en känsla av en god kvalitet. Eventuella problem med identifiering av ett artikelnummer nämns. Behandlingen visar en hög service anda.

Begagnade delar till olika bilmärken. Idag har de flesta bilskrotar specialiserat sina verksamheter. Bilskrotar som sanerar och pressar före fragmentering och avfalls återvinning.
Begagnade delar till olika bilmärken. Idag har de flesta bilskrotar specialiserat sina verksamheter. Bilskrotar som sanerar och pressar före fragmentering och avfalls återvinning.
LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byta bil

Det finns naturligtvis andra bilskrotar i landet som inte är medlemmar i de två stora organisationerna. Även om någon ringer ett ofantligt stort antal telefonsamtal är möjligheten liten att finna just den begagnade delar som du söker. Det finns också risk att få fel bildel. Registreringsnumret räcker inte alltid för att hitta rätt del. Möjligheten finns att själv annonsera efter begagnade bildelar. Blocket är väl forumet som ligger närmast till hands. Annonsera under köpes och bevaka under säljes kan ge resultat.

Om det är en mycket unika begagnade delar som sökes måste den kanske söka utomlands. Då finns inte många andra alternativ.

Billiga bildelar hotar miljön

Billiga bildelar hotar miljön genom återanvändning av skrotbilar. Den svenska personbilsparken växer i takt med befolkningsökningen. Men utvecklingen går åt fel håll. Nybilsregistreringar fasar inte ut avregistreringar av gamla bilar. Orsaken är naturligtvis att gruppen av låginkomsttagare ökar. Deras enda möjlighet att äga en bil är ett billigt inköpspris. I kombination med detta finns en annan aspekt. Det har startats många små verkstäder av skickliga yrkesmän. Dessa har förmåga att förvandla en gammal skrotbil till körbart skick. Dessutom blir bilen laglig genom godkännande av bilbesiktningen. Ur miljö- och föroreningssynpunkt är det en dålig utveckling. De gamla bilarnas höga utsläpp av koldioxid hotar miljön. Och det kommer tyvärr att dröja innan någon ändring sker. Många av verkstäderna har specialiserat sig på att köpa in defekta och trasiga bilar. Dessa kan säljas billigt med god lönsamhet. Annonserna är legio efter dessa skrotbilar.

Billiga bildelar hotar miljön genom återanvändning av skrotbilar. Den svenska personbilsparken växer i takt med befolkningsökningen.
Billiga bildelar hotar miljön genom återanvändning av skrotbilar. Den svenska personbilsparken växer i takt med befolkningsökningen.

Favoriter, för förvandlingen, är de frekventa märkena Volvo, SAAB, Volkswagen och Ford. Det finns möjlighet att köpa billiga bildelar till sådana bilmärken. Och konkurrensen är stenhård på försäljningsmarknaden av bildelar. Begagnade delar kan klassas i två grupper, liksom försäljning av nya sådana. De begagnade kommer från bilskrotar och de nya levereras från inhemska eller billiga bildelar från utländska IT-företag.

Billiga bildelar på bilskrotar med självplock

Bilskrotar med självplock är på väg tillbaka. Returbilen är ett bevis på detta. Här hittar man billiga bildelar. Landets bildemonteringar levererar i stor utsträckning genom IT-företagen Bildelsbasen, Laga och Märkesdemo. Deras priserna accepteras tills nya delar blir billigare att köpa. Men nya bilreservdelar pressar priserna på bred front. Ad bildelar , Mekonomen med flera svenska försäljare av bildelar kan inte hota bildemonteringarna. Men begär man 7 000 kr för en lastbilsfjäder, som en tysk leverantör säljer under 2 000 kr, då är man illa ute.

LÄS MER: Förbjuda export av äldre bilar till Afrika

IT är på väg att förvandla världen. Så även för verkstadsägare. Skruvat, nordens största reservdelsbutik med billiga bildelar på nätet, annonserar med höga rabatter och snabb leverans. Och det finns även tyska och engelska aktörer på nätet. Det engelska företaget KS International har blixtsnabba leveranser av billiga bildelar till japanska lastbilar. Sist men inte minst huserar det tyska företaget Mister-Auto. Även om man inte köper är det intressant att surfa på deras hemsida. Men över alla dessa aktörer svävar det amerikanska superföretaget Amazon och det kinesiska Ali Express. Alla verkstadsägare och skrotbilar väntar på den kommande prisrevolutionen.

Att nya bildelar pressar priser betyder att det blir lättare att hålla gamla bilar vid liv. I stället för transport till närmaste bilskrot får vi se dem på vägarna och sprida sina växtgaser. Det är nog så, att billiga bildelar hotar miljön för en lång tid framöver.

Bildelsbasens frammarsch

Bildelsbasen har tagit den begagnade bildelsmarknaden med storm. Från att ha varit en ordinär bilskrot har företaget vuxit till landets största IT-företag, med försäljning av bildelar, på några decennier. Det är naturligt att en blivande kund, av en reservdel, kontrollerar företagets inneliggande lager. Cirka 150 bilskrotar eller bildemonteringar runt om i landet är ansluta via nätet. Och lagret av Volvo, SAAB, Volkswagen, och Ford är mycket stort. Konkurrerande företag laga.se och markesmemo.se kan eventuellt erbjuda en bildel som inte finns hos bildelsbasen.

Bildelsbasen har tagit den begagnade bildelsmarknaden med storm. Från att ha varit en ordinär bilskrot har företaget vuxit till landets största IT-företag, med försäljning av bildelar, på några decennier.
Bildelsbasen har tagit den begagnade bildelsmarknaden med storm. Från att ha varit en ordinär bilskrot har företaget vuxit till landets största IT-företag, med försäljning av bildelar, på några decennier.
LÄS MER: Fakta och funderingar vid skrotning av bilar

En kund kan inte räkna med någon hjälp vid första kontakten med bildelsbasen.se. Men underlaget som presenteras är mycket enkelt att följa fram till en önskad artikel. Efter vald demonteringsföretag, med utsatt telefonnummer, blir situationen bättre. Det är bara att ringa för att få vägledning fram till rätt del. På bilbasens hemsida klickas på bilmärke, sedan på modell. Gå via sprängskissen och klicka på detaljen. Alla företag som har bildelen på lager visas med telefonnummer. Kvalitet, modellår, milantal och pris visas för respektive leverantör. Något begrepp om garantier får man dock inte från detta dokument. Enligt kvalitetslistan grupperas kvaliteten i fyra nivåer efter A+ , A, A* och M. Någon översättning till garanti finns inte. Observera att i generella köpvillkor fastställer säljaren villkoren. Det betyder att om ingen garanti lämnas om inget nämns på betalningsbeviset.

LÄS MER: Sälja defekta bilar i befintligt skick

Försäkringsbolagens anslutna bilverkstäder använder i högre utsträckning begagnade bildelar. Även här gör bildelsbasen frammarsch. Genom system Cabas Parts lämnas skadekalkyl. Dagmar Kalkyl ger, de anslutna bildemonteringarna , möjlighet att kommunicera med varandra för specifika leveranser. Detta är ett nytt område för organisationen och kommer att ge erfarenhet i precision av kvalitet, samt kravet på snabba leveranser. Framtidens mördande konkurrens kommer att kretsa kring dessa faktorer. Men det dyker upp motparter kontinuerligt. För att pressa priserna i botten återkommer bilskrotar med självplock som svampar ur jorden. Returbilen.se är ett exempel. Adbildelar.se billiga reservdelsförsäljning är ett annat Det engelskaföretaget KS International levererar delar till beställaren inom två dagar med priser som många gånger understiger en begagnad.

Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag.
Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag.

Men det stora problemet kommer först då den amerikanska IT-jätten Amazon fått riktigt fäste i Europa. I Kina finns Ali Express och väntar på rätt tillfälle att slå till. Att till låga priser leverera, en beställd vara, till kundens dörr dagen efter beställning blir något att bita i.

Bildelsbasens frammarsch inom området kan ge försprång till konkurrenterna. Priser skall naturligtvis inte glömmas i sammanhanget. Men precision och snabbhet blir kvalitetens ledstjärnor. Och det borde finnas en utomordentlig möjlighet att trimma organisationen i samband med samarbetet med försäkringsbolagens bilverkstäder.

LÄS MER: Skrota bilen gratis i Göteborg med hämtning

bilskrot Göteborg självplock

Bilskrot Göteborg Självplock. Få betalt för din skrotbil. Sälj din defekta, krockade eller fungerande bil till oss. Vi är intresserade av att köpa bilar som är defekta, krockade, trasiga eller fungerande. Betalning upp till 20 000 kr för bilar som är årsmodell 2006 och nyare. Värdera bilen hos oss och få ett prisförslag inom 24 timmar. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår. Vår ambition är alltid att betala det vi ha erbjudit. Viktigt är att alla fel och brister på bilen har framkommit innan värderingen. Prisförslaget är inte bindande utan kan förändras om inte alla fel och brister framkommit i kontaktformuläret. Det är alltid säljaren som avgör försäljning eller inte. KLICKA HÄR FÖR ATT VÄRDERA BILEN

Bilbärgning Gbg AB köper defekta, krockade bilar från årsmodell 2006. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot, besök hemsida bilskrotgbg.se. Boka gratis hämtning av skrotbil här!

Det är inte speciellt länge sedan det fanns ett otal av bilskrotare runt om i vårt land. Av dessa fanns av Länsstyrelsen auktoriserade företag. Även icke auktoriserade men registrerade företag med försäljning av begagnade bildelar som huvudnäring var frekventa. De i motionen 2017/18:246 så kallade illegala skrotar var vanligare förr. Efterfrågan av billiga begagnade bildelar var mycket större förr. Alla dessa bilskrotar livnärde sig enbart av försäljning av delarVissa använde sig av självbetjäning/självplock där kunden själv fick demontera vald del. Andra demonterade skrotbilarna och lagerförde delarna som brukbara reservdelar. Denna metod kräver en mycket stor lageryta utöver en svårhanterlig kartotek av lagret.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg
Bilskrot Göteborg Självplock. Det är inte speciellt länge sedan det fanns ett otal av bilskrotare runt om i vårt land. Av dessa fanns av Länsstyrelsen
Bilskrot Göteborg Självplock. Det är inte speciellt länge sedan det fanns ett otal av bilskrotare runt om i vårt land. Av dessa fanns av Länsstyrelsen

Med tiden bildades konkurrens av piratförsäljare som kunde erbjuda sina nya delar till ett mycket förmånligt pris och med bra kvalitet. Med internets intågande har denna bransch vuxit enormt med internationella företag som specialiserats inom vissa bilmärken. Kvaliteten på bildelarna har höjts kraftigt sedan uppstarten samtidigt som priserna idag kan vara lägre än motsvarande del som säljs begagnad.

LÄS MER: Anlita godkända auktoriserade företag av din uttjänta bil

Utvecklingen har medfört att bilskrot Göteborg och övriga Sverige med enbart försäljning av begagnade delar. Får svårt att driva verksamheten lönsam. De skrotar som specialiserat sig på en eller kanske två av de mest frekventa bilmärkena har trots allt större möjlighet att överleva. Förutom intäkten från delarna går återstående rester av skrotbilen till fragmentering och återvinning. Under tiden då försäljning av begagnade bildelar sjunkit har mycket arbete utförts av producenterna med materialåtervinning och återanvändning. 

Fragmenteringsföretag för denna verksamhet har skapats och graden av återvinning har stadigt förbättrats. Idag kan 95% av fordonets vikt återanvändas i form av begagnade bildelar. Det betyder att skrotbilen ger en tillräcklig bra intäkt. Utan försäljning av delar och som även är kostnadsbärande. Allt pekar på att den bilskrotning som blir kvar i framtiden specialiseras på sanering, pressning och återvinning. Före leverans till fragmenteringsföretag och den med försäljning av begagnade delar försvinner. De idag större auktoriserade skrotningsföretagen visar på den här utvecklingen. Men bilskrot Göteborg självplock är en förgången tid för dom flesta bilskrotare idag.

Begagnade bildelar

Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag. Laga med cirka 100 och Märkesdemo med 26 skrotar expanderar stadigt. Samtliga demonteringsföretag lyder under Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186 med mycket stränga miljökrav. Demontering och lagerhållning följer strikta föreskrifter. Gode förutsättningar finns att sortering, efter de fyra angivna kvalitetsklasserna, följes.

Men sökningen efter rätt artikel, i de respektive hemsidorna, skiljer sig något. Delar från Volvo, SAAB, Ford samt Volkswagen är frekventa och brukar inte orsaka några problem.

Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag.
Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bildelsbasen om begagnade bildelar på bred front. Bildelsbasen är störst med cirka 150 anslutna bildemonteringsföretag. Skrotarna som är kopplade till dessa företag kan ha självplock där man skruvar ner delarna själv och kan därför köpa reservdelar betydligt billigare.

Och bildelsbasens underlag vid sökningen är lätt att följa. Lagas är också mycket enkelt. Och här finns något, som inte konkurrenterna kan erbjuda. Laga bistår med hjälp vid sökningen efter rätt del. Support ges per telefon nummer 0771-113030. Vid en studie av företagen finner man att Mölndals Bildemontering ger samma förmån. Att söka i Märkesmemos underlag är inte lika enkelt. Det finns troligtvis personer som ger upp sökandet, för att leta hos en konkurrent, eftersom ingen support ges.

LÄS MER: Skrota bilen , fakta och funderingar

När den begagnade bildelen är funnen visas namnen på de företag som har den på lager. Det går att utläsa kvalitetskod, modellår, körsträcka och pris. Alla tre företagen använder samma fyra klassindelningar av kvaliteten. De fyra nivåerna bedömes enligt standard. Det borde betyda att artiklarna är kvalitetsmässigt jämförbara hos de olika bildemonterarna. Men garantierna skiljer sig markant. Laga utmärker sig med användning av garantisystemet Green Parts Garanti. Att lämna något sådant borgar för hög kvalitetssäkring i demonteringsprocessen. Märkesdemo lämnar också en god garanti. Men Bildelsbasens garanti får man leta efter. Någonstans mellan A och Ö i generella villkor finns detta urklipp: ” Garantier för respektive bildel och säljare anges i bildelsinformationen. Garanti är frivillig för säljaren att erbjuda”.

LÄS MER: Skrotning av bilar med gratis hämtning

Inget verkar vara angivet i dagens läge. Med tanke på hur en mycket upprörd köpare, av en kass bakaxel, uttryckte i en artikel är informationskvaliteten inte av bästa märke. Det finns även ett annat påpekande att göra. Märkesdemos information om sina begagnade bildelar innehåller inget telefonnummer till leverantören. Och det betyder att en eventuell köpare inte får någon hjälp vid sökandet. Risken att erhålla fel artikelnummer är påtaglig stor.

Att Laga och Märkesdemo konkurrerar med Bilbasen om begagnade bildelar står klart. Många gånger avgör dock priset val av inköpskälla. Därför lämnas ett råd till en kommande köpare. Kontrollera de olika förutsättningarna före beställningen för att undvika överraskningar.

Bilskrot Göteborg reservdelar

Bilskrot Göteborg reservdelar, begagnade bildelar till bra priser är svårt att köpa. Bildelsbasen säljer begagnade delar på nätet, men dom återvunna reservdelarna är ofta dyrare än nya bilreservdelar hos andra aktörer på nätet t. ex. skruvat eller Mr auto mm. Förr kunde man plocka delarna själv på bilskroten och på så sätt få ett betydligt billigare pris på delarna. Bildemonteringar som är kopplade till bildelsbasen och laga har mycket högre pris på sina tillbehör och bildelar.

Bilskrotar som inte är kopplade till dom olika baserna är inte intresserade av att sälja reservdelar, utan enbart skrotar bilen i Göteborg för metallåtervinning, vilket jag kan förstå. Numera finns det tusental olika modeller på bilarna vilket kräver väldigt stora ytor till att förvara reservdelarna på. Det krävs också betydligt mer personal för hanteringen av delarna. Tyvärr stoppar inte problemen där utan dom bilskrotar som ändå säljer bilreservdelar har inte tillräckligt bra priser på sina begagnade reservdelar. I Göteborg finns ett antal bilskrotar , några seriösa och några oseriösa, vid kontroll av 2 seriösa som är kopplade till bildelsbasen märkte jag att deras begagnade delar är dyrare en nya reservdelar. Dom nya delarna hittade jag på Svenska, Norska och Tyska hemsidor på nätet.

Bilskrot Göteborg reservdelar, begagnade bildelar till bra priser är svårt att köpa. Bildelsbasen säljer begagnade delar på nätet, men dom återvunna reservdelarna är ofta dyrare än nya bilreservdelar hos andra aktörer på nätet
Bilskrot Göteborg reservdelar, begagnade bildelar till bra priser är svårt att köpa. Bildelsbasen säljer begagnade delar på nätet, men dom återvunna reservdelarna är ofta dyrare än nya bilreservdelar hos andra aktörer på nätet

Om reparationskostnaderna överstiger bilens värde kan Bilbärgning  Gbg AB bärga bilen avgiftsfritt till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsidan Bilskrotgbg.se för mer information.
Om reparationskostnaderna överstiger bilens värde kan Bilbärgning Gbg AB bärga bilen avgiftsfritt till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsidan Bilskrotgbg.se för mer information.