Göteborg namn ursprung

Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna. Först efter 20 år färdigställdes bastionen vid Otterhällan samt skansen på Risåsberget, där Skansen Kronan senare skulle uppföras. Därefter kom en befästningslinje från nuvarande Kungshöjd till Nya Porten. Stadsvallen förstärktes med sten, samtidigt grävdes en bred och djup vallgrav som extra skydd. Tre bastioner byggdes mot söder och fyra åt öster. Mellan dessa uppfördes kraftiga murar och krutförråd. Mot sjösidan placerades sänkverk för att hindra fartyg att komma nära murarna. Infarten från sjösidan reglerades genom Stora och Lilla Bommen. I slutet av 1600-talet var hela fästningsverket klart. Göteborg var nu en betydlig säkrare stad att bo i. Under början av 1800-talet beslöts om undanröjande av fästningsverken för att senare ge plats åt nybebyggelse.

Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna.
Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna.
Göteborg namn ursprung härstammar från början av 1600-talet

Namnet Göteborg härstammar från när staden grundades i början av 1600-talet. Alternativa stavningar förekom då, bland annat Giötheborg, Göteborgh och Gothenburg och så Gamble Gotenborg. Själva namnet kommer av att Göteborg var en befäst stad vid mynningen till Göta älv.

Under byggandet av befästningen pågick även uppbyggnad av stadskärnan. Det bevarade Kronhuset var först på plats. Det största behovet var lagring av kanoner, krut och kulor. Staden växte fort och okontrollerat. Avfall, smuts och lössläppta djur orsakade en mycket negativ miljöpåverkan, en stinkande stad. Svåra bränder drabbade staden ofta under de första seklen. Och detta har medfört att mycket få av byggnaderna från den här tiden finns bevarade idag.

LÄS MER: Stena återvinningens fader i Göteborg

Under början av 1700-talet godkände regeringen en flotta med 50 fartyg för kaperier. Armadan leddes av ”Lasse i Gatan”. Regeringen kunde också bevilja civila fartygs kaperi. Anledningen lär ha varit att hålla farvattnen fria från fiender och andra kapare, förutom att det stärkte statskassan. Men först på slutet av seklet leddes vatten in till staden genom vattenledningar från Kallebäck. Detta medförde att staden kunde hållas ren från ”gödsel , avfall och odör”. Luften blev bättre att andas. Vattenposter etablerades på olika platser. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.
Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Under 1800-talet sköt bebyggelsen fart. Befästningen började rivas 1807 för att ge plats åt byggnader som Fiskekyrkan, Sociala Huset, Domkyrkan, Stora Saluhallen och Centralstationen. Men seklets alla koleraepidemier , som avlöste varandra, är dock seklets dystra historiska minne. Det fanns tider då staden verkade öde. De normalt livliga gatorna var folktomma.

1900-talet har varit behäftat med upp- och nedgångar för Göteborgs. Hisingen, som industricentrum, har upplevt en blomstrande varvstid, som förbyttes i drastiska nedläggningar. Glasbruk, porslinsfabrik och rederinäringar har följt deras spår. Det är väl SKF, Volvos skapare, som hållit hoppet om industrialism uppe. Göteborg namn ursprung.

LÄS MER: Blixtgubbarna & sjåarna i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn sjöd av liv under 50-talet. Båda sidorna av älven var upptagna av varv eller kajplatser. På Hisingen fanns Frihamnen, Götaverken, Lindholmens samt Henriksbergs varv. Stadssidans kajer sträckte sig från Klippan till Holmen. Med sina 11 km kajlängder och över 150 jättekranar utgjorde de tillsammans med varven stadens hjärta.

Atmosfären och rytmen runt hamnaktiviteterna med de väldiga lyftkranarna kommer alltid att förknippas med bilden av Göteborgs storhetstid. Trots de många kajplatserna fick många fartyg köa på redden för lossning och lastning. I direkt anslutning och längs kajerna fanns skjul för temporär lagring av varorna. Mellan dessa skjul och kajkanter kunde tågset köra på totalt 120 km spårlängd. All sorts material skeppades till och från hamnen. Och det var endast lossning av bananer som hade en på förhand bestämd plats. Den väl omgärdade och bevakade frihamnen på Hisingen kunde förutom bananer ta emot dyrbarare varor som krävde strängare bevakning.

Göteborgs hamn sjöd av liv under 50-talet. Båda sidorna av älven var upptagna av varv eller kajplatser. På Hisingen fanns Frihamnen, Götaverken,
Göteborgs hamn sjöd av liv under 50-talet. Båda sidorna av älven var upptagna av varv eller kajplatser. På Hisingen fanns Frihamnen, Götaverken,

Övriga kajer var populära promenadstråk under kvällar och helger. Och ofta besöktes kajerna av nyfikna åskådare även under arbetstid, vilket uppskattades för det mesta. Lossning/lastning av styckegods, som bestod av trälådor. var det mest förekommande. Plåtar till varven samt olika produkter i jutesäckar var också frekventa. Det fanns även mindre uppskattade lossningar av kohudar eller salt på Göteborgs hamn som måste handskyfflas i lastrummet. Vid enstaka fall lastades bilar från Volvo ombord på specialfartyg. Innan specialrampen var på plats hände det dock att någon bil skadades så svårt att man fick skrota bilen och lämna den till en bilskrot.

Sjåarna & blixtgubbarna i Göteborgs hamn

Men i centrum fanns sjåarna på kajerna och varvsarbetarna, som inte var synliga på samma sätt. Sjåarna, de fast anställda arbetarna, blandades upp med de så kallade blixtgubbarna. Dessa var extrafolk som sattes in där sjåare saknades. Kranförarna av de mastodontiska lyftkranarna, som sträckte sig halvvägs i skyn, var en egen högre klass. Efter lång tid av praktik erhölls behörighet som styrkte kompetensen. En sjåare var lätt att känna igen på grund av det speciella enkla verktyg gripsen. Det var en järnkrok med cirka 25 cm diameter, försedd med ett kraftigt handtag. Detta verktyg hängde konstant i sjåarens byxlinning då det inte användes. Och utan detta hade det varit svårt att dra fram trälådorna i lastrummen.

Men i centrum fanns sjåarna i Göteborgs hamn.
Men i centrum fanns sjåarna i Göteborgs hamn. Ibland bar dom på lådor fulla med reservdelar till bilar som fraktades till andra länder. Efter ett tungt pass roade sig sjåarna ofta med att åka till Liseberg och dansade.

Hjärtat av det pulserande livet på kajerna fanns en bit upp på Värmlandsgatan. ”Lusasken”, ett gult skjul som inte hade något imponerande utseende, var hamnkontorets centrum för utdelning av alla lossnings- och lastningsjobb. Invändigt var lokalen kal med en upphöjd plats med utgång från ett kontorsrum. Platsen såg ut som en förstorad predikstol med plats för tre personer. Härifrån delades arbetena ut samtidigt som namnen noterades på de som sänts till ett namngivet fartyg. Framför podiet trängdes blixtgubbarna med utsträckta kort.

LÄS MER: Stena en pionjär från Göteborg

Bakom stod sjåarna lugnt och väntade. När förrättare ropade upp fartygets namn fick sjåarna välja genom att sträcka upp en hand eller inte. Om förrättaren inte fått ihop tillräckligt antal kom turen till de otåliga blixtarna, som ofta ställde till med tumult med sina utsträckta armar. Ingen delgavs fartygens last före uppropet. Men sjåarna visste av erfarenhet vilka laster man skulle undvika. Så når ett fartygsnamn ropades upp hördes bara fotskrap från de orörliga sjåarna i Göteborgs hamn. De oerfarna blixtarna trodde inte sina ögon. De kastade sig mot förrättaren och blev noterade för arbetet. Lossning av kohudar där odören kunde sitta kvar i kläderna veckovis, lossning av salt som skulle skyfflas för hand i lastrummet eller mottagning av plåt på utanpåliggande pråmar tillhörde inte yrkeskårens favoritarbeten.

LÄS MER: Företagsledare från Göteborg

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion, är riksbekant. Området som låg öster om befästningen fick sitt begynnelsenamn Lisas Berg på mitten av 1700-talet. Parken och de första byggnaderna anlades. Landeriet, som ursprungligen användes som sommarstuga, finns fortfarande kvar. Mangårdsbyggnaderna som uppfördes är idag kontorsbyggnad och värdshus. En industrianläggning, Lisebergs Sockerraffinaderi, anlades. Senaps- och ättikstillverkning bedrevs på Lisebergs Landeri under mitten av 1800-talet. En vildvuxen trädgård förvandlades till en arena som blev känd under namnet ”Balders Hage”. Och här bildades idrottssällskapet ÖIS år 1887.

Olika ägare fanns till början av 1908 då Göteborgs stad övertog landeriet. En parkanläggning anlades och 1923 stod Lisebergsbanan färdig. Den blev parken största attraktionen fram till nedläggningen 1987. Redan några veckor efter invigningen hände dock en svår olycka. Efter kollision med två vagnar fick många föras till sjukhus.

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Lisebergs geografiska läge i Göteborg är perfekt. Ut med E6 ser man hela nöjesfältet. Liseberg gränsar till Mölndal på den södra sidan och centrala Göteborg på den norra sidan.
Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Lisebergs geografiska läge i Göteborg är perfekt. Ut med E6 ser man hela nöjesfältet. Liseberg gränsar till Mölndal på den södra sidan och centrala Göteborg på den norra sidan.

Invigningen sammanföll med Göteborgs 300-års minne. Även om firandet faktiskt var två år efter Göteborgs verkliga invigning har detta gått ur minnet. Och här har tusentals turister blandats med göteborgare i många decennier. Parken satte Göteborg på kartan långt före det glada 50-talet. Hur många par som träffats här för första gången är nog oräkneliga. Här dansades, sjöngs och åktes olika attraktioner. Många minns nog Valborgsmäss-aftonen då Liseberg slog upp sina portar. Då var det vår. Den nya sommar-stassen och sviden kläddes på, oberoende av väder och vind. Jazzen, Rota och Polketten skulle invaderas. Liseberg Göteborgs stora turistattraktion.

Världskändisar som uppträtt  på Liseberg

Stora berömdheter har uppträtt. Albert Einstein med sin relativitetsteori har föreläst. Jussi Björling gav sin första konsert här. Och mycket har utvecklats. Idag finns 39 attraktioner, spel, scener, restauranger och serveringar. Dansbanan är kanske inte lika populär som under de glada tio-talen. Men den finns ändå som ett minne för de nostalgiska paren som möttes där. 

Liseberg, Göteborgs stora turistattraktion. Här har man skapad en liten bilkyrkogård mitt i Liseberg.
Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Här har man skapad en liten bilkyrkogård  med en skrotbil mitt i Liseberg.

Anläggningar, som Lisebergs- teatern, badet, hallen,hotellet,campingen mm, har vuxit fram. Och stora planer finns för framtiden. År 2021 firar Göteborg 400-årsjubileum. Lisebergs jubileumsprojekt skall invigas i samband med firandet. En vattenpark med ett upplevelsehotell skall uppföras. Hotellet skall integreras i parken. ”Det skall tematiseras för att bli ett upplevelseboende som saknar motstycke i Sverige” Ostindiska Kompaniet skall bli den gemensamma nämnaren för de två anläggningarna. Företaget som skapades 1731 ägde bland andra skeppet Götheborg. År 1745 förliste det utanför Älvsborgs fästning.

Kapaciteten för besökare blir enorm. 2 800 gäster skall samtidigt kunna besöka vattenparken. 400 sittplatser finns i restaurangen. Upplevelsehotellet skall ha 453 rum och ge plats för 950 personer i de olika restaurangerna. Dessutom skall det finnas 1350 kvadratmeter yta för mötes och eventanläggningar.

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion, blir med andra ord gigantisk.

Göteborgs historia

Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv. Det norska kungariket sträckte sig söderut, med Bohuslän och vissa delar av Hisingen, till Göta älv. Och det danska herraväldet sträckte sig norrut till trakterna vid älven. Så för Sveriges del återstod endast en smal korridor till Västerhavet. Fram till år 1658 med freden i Roskilde utgjordes platsen runt älvens delning vid Nordre älv de tre städernas viktigaste belägringsställe.

Bohus fästning som uppfördes av Norge under 1300-talet belägrades 14 gånger utan att anfallarna kunde inta fästningen. Men den tjänstgjorde även som en port för handelsfartyg mot Lödöse under fredstid. Norrmännen upprättade en tullstation för att i första hand gälla svenska fartyg. Fästningens strategiska läge på klippan Bagaholmen, med uppsikt över både Göta och Nordre älvar, spärrade alla möjligheter att nå Lödöse från Västerhavet. Norge belade de svenska handelsfartygen med enorma tullar som betalades i silver. 

Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv.
Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv.

Svenskarna belägrade fästningen ett otal gånger utan att kunna erövra det. Vid ett tillfälle var man dock mycket nära. Den Bohuslänska smällen förtäljer hur svenskarna lyckades bryta sig in i kärntornet. Norrmännen minerade tornet omsorgsfullt och sprängde torn och svenskar till marken. I stället för hopplösa erövringsbesök ändrades planer för Lödöse. Staden flyttades närmare Göta älvs utlopp. Området där Gamlestaden ligger blev platsen för Nya Lödöse.

Nya Lödöse en del av Göteborgs historia

De många anfallen från danskt håll gjorde att staden åter måste flyttas. År 1547 gick flytten till Älvsborgs slott och staden fick namnet Älvsborgs stad. Sju år senare brände och intog dock danskarna staden, så invånarna fick flytta tillbaka till Nya Lödöse. För att förstärka stadens försvar anlades en skans och jordvallar runt stadens. Men återigen skövlades staden av danskarna år 1612. En total utplåning av staden var nära. Enligt en kunglig order fick inte borgarna bygga upp sina hus igen. Alla rekommenderades att flytta. Alingsås och Brätte föreslogs som nya bosättningsområden. Men den svenska hären fick större och större framgångar. Danskarna drevs bort från Älvsborg, Göteborgs historia och födelse. Nya Lödöses borgare beordrades år 1624 tillbaka till det nyanlagda området vid Gamlestaden som nu fick namnet Göteborg. Befolkningen var då cirka 1 600 personer.

LÄS MER: Stora företagsledare från Göteborg

Och efter framgångsrika svenska krigsslag kom först freden vid Brömsebro 1645 och Roskilde 1658. Danskarna drevs bort från Halland och norrmännen fick sin sydligaste plats till Sverige vid Svinesund. Göteborgs stad hade grundats. Staden kunde från 1658 förstärkas och expandera utan omedelbara skövlingar av ärkefienderna som slagits till reträtt. Göteborgs historia och födelse.

Företagsledare i Göteborg

Företagsledare i Göteborg. Många legendariska namn lever kvar i ”Lilla London” Ett namn som myntades redan på 1700-talet. Ostindiska Kompaniet var landets största och mest blomstrande sjöfartsföretag.

Det förlista skeppet Gotheborg, som återskapats, har gjort att många öppnat historieboken. Och Lisebergs mäktiga framtidsplaner garanterar, att det stolta företaget inte faller i glömska igen. Sahlgren, Cambell och Tham var alla engagerade i det välkända företaget, som hade sin hemmahamn uppströms Göta älv.

Företagsledare i Göteborg skapade Volvo

Textilindustrins Gamlestadens Fabriker hade problem med sina maskiner varför maskiningenjör Sven Wingquist anställdes. Han löste maskinproblemen med snillrika kullager. Snart var han VD för det nyskapade företaget SKF. Han hjälpte sin försäljningschef A. Gabrielsson att starta Volvo. Under många år underhöll han sin gamla vän med pengar för att hålla hjulen rullande på den tiden förlustdrivande Volvo. Han hjälpte även sin släkting Willgodt Odhner att få fart på tillverkningen av räknesnurrorna. I det digra verk finns även hans patentet på världens första automatiska växellåda. Som General Motors i USA knöt till sig.

Koncernen Broströms växte så det knakade från sekelskiftet. 12 rederier och linjeagenturer samt Eriksbergs varv på Hisingen ingick i moderbolaget. I början av 1960-talet var det den största arbetsgivaren i Göteborg med 18000 anställda. Dan-Axel Broström var en stor företagsledare i Göteborg och siste verkställande direktören. Det skrevs spaltmil om personen, men lite om företaget, den sista tiden. Företaget köptes upp av danskt rederi 2008.

Hasselblad Företaget grundades 1841 av Fritz Victor Hasselblad (1816-1893). En stor företagsledare i Göteborg.
Hasselblad Företaget grundades 1841 av Fritz Victor Hasselblad (1816-1893). En stor företagsledare i Göteborg.
LÄS MER: Sten A Olsson en pionjär från Göteborg

Men det finns bara ett Göteborgs namn som ropats ut över världen från rymden. ”Fan, jag har tappat den. Jag har tappat min Hasselblad hördes, när astronauten Mike Collins gjorde en rymdpromenad 1966. Victor Hasselblads rymdkamera hade använts av Nasa i många år. Det började redan år 1940 då ett tyskt stridsflygplan nödlandat på svensk mark. Man fann en kamera i flygplanet. Representanter från flygvapnet kontaktade Hasselblad med en förfrågan som blivit företagets anekdot. Vid frågan om Hasselblad kunde tillverka en sådan blev svaret: ”Nej-men jag kan göra en som är bättre.” Han fick uppdraget och med tiden utvecklades den till världens bästa rymdkamera. År 1957 lanserades den kamera som skulle bli världsberömd för civilt bruk. Hasselbladaren, en kompakt enögd spegelreflexkamera med utbytbar lins och moduler, blev snabbt varje fotografs önskan.

Många tekniska genier och skickliga företagsledare i Göteborg har bidragit till stans storhet. Trots kriser har staden befäst sin position bland landets industristäder.