Nedskräpning av skrotbilar i naturen

Till för något tiotal år sedan betalade staten en skrotningspremie när man skrotade bilen. Genom den här ersättningen kunde bilägaren bli av med skrotbilen både lagligt och kostnadsfritt. Men efter det att skrotpremien försvann, har jag upptäckt betydligt fler uttjänta fordon i skog och natur. Man undrar ju om det är dårar, som gör så här för att spara lite pengar, eller om det finns andra motiv. Efter har gjort efterforskningar om att skrota bilen, och få den hämtad, blev jag positivt överraskad. De flesta bilskrotar hämtar och skrotar uttjänta fordon avgiftsfritt.

Skrota bilen innan den blir ett miljöproblem.

Att folk väljer att överge bilar i vår miljö istället för att skrota den på en bilskrot är horribelt. Många gånger är det skrotbilar som hår stått i över tio år. I Sverige kan det röra sig om hundratusentals uttjänta bilar som borde skrotas. Om alla farliga vätskor har runnit ut, är det stort miljöproblem. Om bilen är fulltankad och alla oljor, vätskor finns kvar, är det upp till 80 liter miljöfarliga ämnen i varje bil.

Folk väljer dumpning istället för att skrota bilen

Därför förstår man inte vissa människors handlande, när det gäller ansvarslös dumpning. Konsekvenserna på vår natur kan vara riktigt allvarliga. Det är även ett miljöbrott, som är straffbart och kan ge böter eller fängelse, att överge den på platser, som strider mot lagen i Miljöbalken. Äldre uttjänta bilar innehåller kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen rostar sönder. Kvicksilver från en skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel det som behövs, för att skada en km2 stor sjö. Miljöfarliga ämnen som bensin, oljor och frostskyddsvätska spolierar vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar.

LÄS MER: Miljön ställer krav på återvinning

Tungmetaller som bly, kvicksilver bryts inte ned, utan blir kvar i vår miljö, där den lagras i naturen och organismer. Flera för naturen skadliga substanser är HA-oljor (HA=högaromatiska) i däck och batterisyror. I första hand är det fordonsägaren som är skyldig att bärga och skrota bilen om den inte går att använda och står på en olämplig plats.

Övergivna skrotbilar på kommunal mark

Om icke ägaren till fordonet är nåbar tar respektive myndighet hand om bortforslingen. På statens vägar är det Vägverket som är ansvarig. På offentligt område, som exempelvis bostadsområde, köpcentra, parker och parkeringar, som räknas till kommun är det densamma som är ansvarig att flytta bilar med handledning av lagen för bärgning av uttjänta bilar (LFF 1982:129), förordningen om bärgning av bilar i vissa fall (FFF 1982:189) samt efter Miljöbalkens förordningar. Beredning av ett ärende kan variera tidsmässigt ifall skrotbilen står på offentlig eller privat mark. Även upplysningar ska kunna hämtas från exempel ägare, snuten och försäkringsbolag.

Kommunen kan hämta och skrota bilen

Kommunen kommer att transportera av miljöfarliga bilar på egen mark och ser till att de skrotas miljövänligt. Men kan även tvingas transportera fordon från privat mark mot fastighetsägarens vilja. Trafikverket ansvarar för skrotbilar utefter de statliga vägarna, och anmälan görs då via polisen. Den bilägare , som gjort flagranta försummelser med uppställning av ett miljöfarligt fordon kan räkna med en svidande faktura från ingripande myndighet.

Skrotning av bilar

Skrotning av bilar skall alltid ske på skrotar som har tillstånd från Länsstyrelsen. Det är alltid fordonsägaren som bär ansvaret att bilen hamnar hos ett godkänt företag när det är uttjänt. I Sverige finns det platser för inlämning av skrotbilar som man kan dumpa fordonet till. Det är bilproducenternas förpliktelser att se till att skrotbilar tas omhand på ett enligt naturvårdsverkets direktiv sätt. biltillverkare och importörer samverkar med bilretur som har skapat en organisation av Länsstyrelsen legitimerade bildemonteringar. Dessa skrotningsfirmor skall omhänderta och skrota bilen gratis så länge den inte fattas några väsentliga komponenter.

Gratis skrotning av bilar som är kompletta

Är fordonet inte fullständig kan skroten kräva en rimlig betalning i kompensation för reservdelar som fattas. Vägledning om vad närmaste bildemontering i Göteborg finns, kan man hitta på Bilreturs webbsida (www.bilretur.se) eller hos kommunen. Det här ska finnas tillgängligt när man skrotar bilen hos en ackrediterade bilskrot. Bilägaren skall ha senaste utfärdade registreringsbevis del två och visa id handlingar vid överlämnandet av fordonet hos skrotaren. Där kommer företaget att kolla att bilen och registreringsbeviset har samma serienummer. Därpå påbörjas processen med omhändertagande av miljöfarliga ämnen som t. ex. oljor, bränsle, blytyngder, batteri, airbags, glas, och däck mm.

Skrotning av bilar på en auktoriserad bilskrot

Skrotning av bilar görs enbart av bilskrotar som har ett utfärdat tillstånd från Länsstyrelsen. Allt annat är illegal bilskrotning.

Skrotning av bilar & deras slutdestinationen

Har bilskroten självplock kan dom nu ställa ut skrotbilen på gården och människor som vill köpa begagnade komponenter kan nu demontera av det dom vill ha. När alla bilreservdelar som man vill demontera ner är tagna återvinns återstående. Slutdestinationen är sönderdelnings företag, här mals och hackas hela bilen ner. vrakdelarna läggs på ett transportband och magneter separerar järn från övrigt ämne. Har du personligen ingen möjlighet att skrota din bil kan du ge någon annan mandat med en fullmakt att representera dig temporärt. Behövs assistans med hämtning när man ska skrota bilen erbjuder flera bilskrotar denna tjänst. Vissa gör det utan kostnad medans andra ta vill ha betalt för bärgningen. Man kan också kontakta bärgningsföretag i Göteborg som t.ex. Bilbärgning Gbg AB, Vikingbärgarn eller Falck.

Mer information på hemsidan bilskrot.tips

Elbilens framfart trots olösta laddningsproblem

Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare.
Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare. Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare. Men fortfarande finns det många olösta problem som måste lösas i samband med en eventuell övergång till elbil. Det nya bilskattesystemet Bonus-Malus, som chockhöjer bilskatten under tre år för nya fordon, som registreras från 2020-01-01, är en faktor som bör beaktas. Samtidigt påverkar en bonus upp till 60 000 kr vid valet av en ny el-bil. Alla extraskatter och bonusar är beräknade på koldioxidutsläppen enligt den nya mätmetoden WLTP, som kommer att gälla från samma datum.

Elbilens laddningsproblem

Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare. Men fortfarande finns det många olösta problem som måste lösas i samband med en eventuell övergång till elbil.

Och den bilägare, som skall köpa en ny bil, bör göra det före årsskiftet eftersom inregistrerade fordon inte berörs av ändringarna. Hybridbilar, som lämnar bonus vid köp, är naturligtvis de mest intressanta ur ekonomisk synpunkt. Men dessa kräver i gengäld planerade laddningstillfällen. Den enklaste modellen är den milda hybriden, som återvinner och magasinerar energin vid inbromsning. Denna energi förbrukas vid stillastående och vid igångkörning. Systemet, 48 volt med 0,5 kWh batteri påverkar bränsleförbrukning och avgasutsläpp minimalt. En besparing av bränslet beräknas i genomsnitt till 4 %. Detta system blir Volvos bas i kommande totala övergång till el-bilar. Fördelen med detta system är att inga laddningsstationer behövs. Men miljöförbättringar och kostnadsbesparingar är i princip negligerbara.

Elbilens laddningsproblem gynnar hybrid

För att påverka dessa faktorer krävs laddhybrider, som tillåter en en ren eldrift. Hur många mil som kan köras innan bränslemotorn kopplas in, är helt beroende på batteriets kapacitet. Enligt biltillverkare är genomsnittsåtgången cirka 1,3 kWh. per mil. Om mätningen är gjord under en  konstant farthållning av 70 km/tim. bör värdet multipliceras med två vid stadskörning. De flesta biltillverkare strävar dock att leverera batterier som klarar 4 till 5 mils körning till räckviddsmotorn startar eller ny laddning krävs. Och det är dessa mil som ska ge bilägaren bättre bilekonomi. Detta system är kvalificerat för bonus så länge regeringen håller det öppet. Men det kräver vissa förberedelser av bilägaren. En tillräcklig effektiv laddstation bör anordnas i anslutning till bostaden. Riskerna i samband med detta är stora. Faran för överbelastningar i ledningar är överhängande och kan orsaka förödande bränder.

Sista steget i utvecklingen är de rena elbilarna utan räckviddsmotorer. De flesta tillverkare har ett mål av minst 50 mils körkapacitet mellan varje laddning. Tesla kan idag erbjuda sina kunder supercharging med kapacitet av 135 kWh. Vilket betyder att bilägaren kan lämna laddstationen efter en halv timme med 80 % laddade batterier. Ur kontakten hemma kan man normalt inte få ta ut mer än 2,3 kW under en längre tid och detta är elbilens laddningsproblem. Ett batteri för 50 mils körning kräver en kapacitet av minst 70 kWh. Så varje spekulant av en elbil bör noga planera en lösning för tid och laddningsbehov före köp. Det kommer förmodligen att kosta mycket för en laddningsanordning att nå ner till 10-15 timmars laddningstid. Den tidigare subventionerade delen på 10 000 kr är tyvärr indragen. Men elbilens framfart trots olösta laddningsproblem är odiskutabelt.

Batteritillverkning och elproduktion

Batteritillverkning och elproduktion. Det målas upp en politisk bild av elbilens renlighet som radikalt kommer att lösa utsläppen av koldioxid från dessa elbilar i drift. Och det är ju en rätt bedömning. Men om den totala effekten av utsläppen vid övergång till eldrift beaktas verkar det mera som ett politiskt önsketänkande, som saknar teknisk förankring. Beräkningen kan liknas med en enkel kalkyl. Ett företag, som redovisar intäkter och ”gömmer” kostnaderna, går en snabb konkurs till mötes.

Batteritillverkning och elproduktion

Batteritillverkning och elproduktion övertar bilars CO2-utsläpp.
Det målas upp en politisk bild av elbilens renhet som radikalt kommer att lösa utsläppen av koldioxid från dessa elbilar i drift.

Det är framför allt två stora källor som man glömmer i kalkylen. Batteritillverkning och elproduktion nämns egentligen bara i vissa tekniska utredningar utförda i Tyskland, men det är ju allmänt känt att dessa faktorer måste kopplas till bilens eldrift. Ett parallellfall kan kanske vara Preems planerade utbyggnad. Sent har kännedom om utsläppet nått till allmänheten som reagerar på ett upproriskt sätt. En fördel är att kvantiteten av utsläpp inte har hållits hemlig i det här fallet.


Batteritillverkning och elproduktion övertar bilars CO2-utsläpp

Att överföra problemet med utsläpp av koldioxid till indirekta källor ställer naturligtvis en massa frågor. Och med tanke på den projekterade stora batteritillverkningen i Sverige, hamnar snart frågorna på politikernas bord. Hur mängden av elkraft till alla dessa elbilar skall produceras CO2-fritt kan inte heller sopas under mattan. Är det så att miljödebatten är mer ett röstfiske än problemlösning?

LÄS MER: Skrotanläggning som saluför bilreservdelar

Det går inte enligt forskare att negligera den negativa effekten av koldioxidutsläppen. Att flytta runt källorna nationellt eller internationellt, ibland till indirekta sådana, löser inga som helst tekniska problem. En nyligen tysk utredning visar på en av effekterna vid introduktion av elbilen. Summan av koldioxid-utsläppet vid batteritillverkning och elproduktion under bilens livslängd överstiger en öronmärkt bils totala CO2-utsläpp under samma tid. På grund av den heta politiska debatten i ärendet är det naturligt att ifrågasätta styrningen mot ett verkligt nåbart mål utan inblandning av imaginära önskemål.

LÄS MER: Avgiftsfri skrotning & hämtning av skrotbil i Göteborg

Hybrid. Bonus Malus-systemet

Hybrid. Bonus Malus-systemet infördes 2018-07-01 och gäller för bonus fram till 2021-01-01. Alla personbilar med mindre koldioxidutsläpp än 60 g/km har rättighet att få mellan 10- och 60-tusen kr. Multiplicera angivet värde med 833 och dra beloppet från 60 000 så erhålles berättigad bonus. 0 gram utsläpp ger full bonus. Malus är höjd bilskatt som skall gälla i tre år. Gränsvärden för koldioxidutsläppen 60, 95 och 140 g/km. Observera att dieselbilar blir utsatta för nya chockhöjda bilskatter. Beräknat utsläppsvärde kommer att ändras 2020-01-01 med förhöjda värden av koldioxidutsläpp vid införandet av testsystemet WLTP. De politiskt satta gränsvärden kan vara av intresse vid bedömning av olika varianter av hybriders utsläppsvärde, bränsleförbrukning, räckvidd, laddningstid och batterikapacitet.

Mild hybrid. Bonus Malus-systemet

Mild hybrid har en kombinerade start och generator. En remförsedda generatorn ger extrakraft till bränslemotorn vid igångkörning. Den kan inte driva bilen på enbart el. Men återvinner ström vid motorbromsning och har till och frånslagen av motorn vid stopp och olika fartintervaller. Max utsläpp 94 g/km. Batteri 0,44 kWh. Pris 200 000 kr.

Bilskatt = 360 kr/år. Bränslebesparing räknas generellt till 7 procent.

Hybrid utan laddning

Hybrid utan sladd har förutom den milda hybridens egenskaper ett större batteri och kan köras 2 km med elström. Specifikation: Utsläpp 86 g/km. Bränsleförbrukning 0,37 l/mil Batteri 1,56 kWh. Pris 220 900 kr. Bilskatt 360 kr.

Plug-in hybrid. Bonus Malus-systemet

Hybrid med sladd har en räckvidd av 58 km med eldrift. Utsläppet är 33 g/km. Bränsleförbrukning 0,15 l/mil. Batteri 8,9 kWh och laddningstid cirka 3 tim. 230v/16 Amp

Pris 304 900 – 32 500 = 272 400 kr. Bilskatt 360.

Ren elbil

Beräknad räckvidd 45 mil. Utsläpp 0. Elförbrukning 1,59 kWh/mil. Batteri 64 kWh med laddningstid 18 tim. (vid 230 v/16 Amp), kräver minst 50 kWh. Pris 429 900 – 60 000 = 369 900 Bilskatt= 360 kr/år

Bedömd årlig genomsnittskostnad för 15 år.

Årlig körning 1500 mil. Bilens livslängd 15 år. Bensinpris/liter 16 kr. Elkostnad 1.0 kr/ kWh.

Exklusive bilförsäkring och service. Inklusive bonus.

Mild hybrid: 16×0,6 x 0,93 x 1500 + 200 000/15 + 360 = 27 075 kr

Hybrid utan sladd: 16×0,37 x 1500 + 220900/15 + 360 = 23 967 kr

Plug-inhybrid: 16×0,15 x 1500 + 300x3x2,2 + 272 400/15 + 360 = 23 800 kr

Ren elbil: 0 + 1500×1,59 + 369 000/15 + 360 = 27 045 kr

Elförbrukning 1,59 kWh varierar kraftigt mellan 40 km/tim och motorvägsfart. Det bör i första hand beaktas vid kalkyleringar av rena elbilar. Volvo Polestar, Audi, Ford och Hyundai utvecklar milda hybrider. Mercedes, BMW, Nissan, GM, Renault och Jaguar erbjuder alternativa hybrider. Kia är ett av få bilföretag, som beräknar med att sänka avgasutsläppet med 90 %, inklusive NxO-föroreningar.

Mazda utvecklar Wankel- motorn ( med vätgasförbränning) som räckviddsförlängare.

LÄS MER: Skrota bilen med gratis hämtning i Göteborg

Peugeot utveckling historia

Peugeot är ett av Europas äldsta bilföretag med rötter från 1810-talet. Det bildades av fransmannen Armand Peugeot med tillverkning av kaffekvarnar. Cykeln uppfanns av den tyske baronen Karl Drais, som gjorde den första prototypen 1817. Denna uppfinning blev starten för tillverkning av fordon på hjul. 1839 kom vevstakar på bakhjulet och på 1880-talet fyllde man cykelslangarna med luft. Peugeot följde noga utvecklingen i sin produktion och antalet tillverkade velocipeder ökade kraftigt. Någon gång under 1880-talet träffade han Mercedes skapare Gottlieb Daimler. Samtalet rörde sig om tillverkning av en ångdriven motorvagn. Resultatet blev att fransmannen tillverkade sin första bil. Det var en ångdriven trehjuling, som visade sig vara allt för tung och komplicerad för produktion.

Peugeot Typ 2 var första bensindrivna bilen från 1890.
Peugeot Typ 2 var första bensindrivna bilen från 1890.

År 1890 visade Peugeot upp sin första bensindrivna fyrhjuliga fordon. Modellen fick beteckningen Typ 2 och utrustades med en Daimler-motor. Totalt byggdes bara fyra exemplar. Utvecklingen gick fort med Typ 12 som förseddes med gummihjul. Typ 36 fick motorplacering fram osv. År 1900 monterade Peugeot en motor i en cykel. Och snart var även tillverkningen av motorcyklar igång. Fram till första världskriget lanserades många olika bilmodeller i HP-klassen. Många segrar togs i olika franska motortävlingar. Produktionen utökades med tillverkning av två-och sex-cylindriska motorer. Men mitt i all framgång stoppade utbrottet av kriget produktionen av civila produkter. Tillverkningen måste läggas om till militära fordon och skjutvapen.

Peugeot 203 blev en succé efter andra världskriget

1919 upptogs bilproduktionen igen. De första åren under 20-talet präglades av många segrar på olika motorbanor. Touring Car Grand Prix vanns två gånger. Framgångarna på banorna speglade sig i en stor efterfrågan av bilarna. Och modellerna avlöste varandra. Typ 201 Bl ersattes av 402, 302 och 202. De senare modellerna hade en betydlig modernare utformning än andra jämförbara bilmärken. 1941 introducerades Typ VLV, som var en eldriven bil. Kriget gjorde dock att produktionen av civila fordon stoppades fram till 1946. Då startade tillverkningen av Peugeot 203. Bilen blev en succé och hölls i produktion till 1960-talet. 1953 lanserades bilarna i Sverige. SAAB och Volvo behöll dock sina positioner som hemmafavoriter. Men modell 404 rönte stor framgång i landet.

Speciellt höjdes försäljningen efter introduktionen av dieselmotorn. Det visade sig snart att livslängden var mycket kort på denna motor, som bara var en uppdatering av bensinmotorn. Så det uppflammade intresset svalnade snart. Ett försök att konkurrera med den dyrare Mercedes misslyckades. 1974 antogs att en förändring var på gång då Peugeot köpte 30 % av Citroens aktiekapital. Året efter bekräftades att företaget helt övertagit Citroen. Ett gemensamt företag PSA bildades. Men på 80-talet svängde efterfrågan. I USA blev både Ford och General Motors hårdare konkurrenter. Toyota och Hyundai strömmade in från Asien. Opel och Fiat kom med sina nya modeller i klassen. Och de tyska Volkswagen, BMW och Audi bevakade sina revir. Den lågkonjunktur som närmade sig skulle drabba alla bilföretag. Priskriget skulle fälla de svagaste. De amerikanskt ägda bilmärkena i Europa blev de hårdast drabbade.