Dumpad bil

Många kommuner anlitar bärgare genom avtal för att få bort dumpad bil. I uppdraget, bilbärgning för kommuner, ingår alla sorter av transporter. Personbilar, husvagnar, släpkärror, motorcyklar och mopeder måste flyttas för uppställning eller skrotning. Många kommuner omfattas av stora områden där risken för dumpade fordon är stor. Det är här det avtalade bärgningsföretaget anlitas i stor utsträckning. Trafikavdelningen tillsammans med miljökontoret ansvarar för att ordningen följs i tätortsområdet och det totala kringområdet. Och det är många intressenter involverade. Troligtvis finns pendelparkeringar i området. Dessa är Vägverkets områden, men som sköts och underhålles av en entreprenörer, samt kontrolleras av Securitas bevakningsföretag. Denna trojka försvårar arbetet med ansvarsfrågan på miljökontoret. Efter ett antal böter för felparkering lämnas rapport till kommunhuset. Polisen har liksom allmänheten synpunkter och klagomål som lämnas till kommunansvarig.

Dumpad bil kan betraktas som skrotbil av kommunen

Är det en dumpad bil, som betraktas som en skrotbil, är det lätt att besluta omedelbar bärgning till en bilskrot. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall , som kräver speciellt tillstånd att hantera från Länsstyrelsen. Före underteckning av bärgningsavtal har miljökontoret noga undersökt tillståndet. Bärgaren måste ha tecknat en extra trafikförsäkring som täcker alla kostnader, som sanering och dylikt, vid en olycka. Samtidigt måste dokumenterad kunskap finnas. Det finns inte i kartan att en miljöansvarig skulle anlita en bärgare utan sådant tillstånd. Även inom andra avdelningar är det ett praxis med kontroll vid bilskrotning för kommuner.

Många kommuner anlitar bärgare genom avtal för att få bort dumpad bil. I uppdraget, bilbärgning för kommuner, ingår alla sorter av transporter. Personbilar, husvagnar,släpkärror, motorcyklar och mopeder
Många kommuner anlitar bärgare genom avtal för att få bort dumpad bil. I uppdraget, bilbärgning för kommuner, ingår alla sorter av transporter. Personbilar, husvagnar, släpkärror, motorcyklar och mopeder.
LÄS MER: Skrotbilar blir reservdelar hos bildelsbasen

En bil utan värde är lätt att definiera varande en skrotbil. Många fordon överges på alla möjliga ställen. Står fordonet trafikfarligt beordrar polisen omedelbar flyttning. I andra fall försöker kommunansvarig finna ägaren. En dumpad bil är trots allt en annans ägodel. Den får bara lagligt flyttas av ägaren. Misslyckas spårningen av ägaren flyttas även det här fordonet till den bestämda platsen för uppställning. Eftersom det är mindre än 5 %, av ägarna som hittas, är uppställningsplatsen i dom flesta fall direkt anslutning till bilskroten. Även den av polisen beordrade borttransporterade bilen genomgår samma sökning efter ägaren. Hittas inte denne, inom en viss tid, beordrar kommunen den auktoriserade bilskroten att utföra skrotning. Det händer att ägaren dyker upp efter stipulerad tid och anklagar kommunen för stöld. Men det är ett fatalt misstag. Bärgnings- och uppställnings-kostnader är betalda av skattepengar. Och dessa skall ägaren av bilen betala tillbaka med ränta.

Samma rutiner gäller andra övergivna fordon. Ofta måste gamla övergivna husvagnar, släpkärror och mopeder röjas undan. Undantagslöst är det dumpad bil mm. som bärgas direkt till bilskroten. Att allmänheten klagar, på den långa tiden där inget händer, kan väl respekteras. Men man är inte insatt i de lagar och föreskrifter om ägarrättigheter enligt bilskrotning för kommuner, som bakbinder utredaren i månader.

LÄS MER: Volvos biltillverkning på 1950-talet

Skrota bilen miljövänligt

Det finns många sätt att skrota bilen miljövänligt. Och det finns motsatsen också. Att dumpa skrotbilen i naturen eller på andra ställen är ett miljöförstörande alternativ. Spaltkilometer har skrivits om konsekvenserna av sådana tilltag. Antagligen tror förövaren att han sparar pengar för bilskrotningen, men så är inte faller. Han kastar pengarna i sjön. Idag är en skrotbil värdefull för återvinning av framförallt järn. Bilskrotarna bjuder över varandra för att komma över”godbitarna”.

Skrota bilen miljövänligt och tjäna pengar

Att ta betalt för sin bil vill väl alla som är normalt funtade. Och en bilskrot prutar inte om någon lämnar in sin bil komplett för skrotning, Den som är miljömedveten väntar inte med inlämningen. Efter en viss tid läcker den olika vätskor. Om ägaren vill ha bilen stående en längre tid bör han sanera sin bil från miljöfarliga ämnen. Det är så bilkyrkogårdarna i Båstnäs och Kyrkö Mosse gjort för att få godkännande av Miljövårdsverket. Efter sanering kan man skrota bilen miljövänligt när som helst.

Det finns många sätt att skrota bilen miljövänligt. Och det finns motsatsen också. Att dumpa skrotbilen i naturen eller på andra ställen
Det finns många sätt att skrota bilen miljövänligt. Och det finns motsatsen också. Att dumpa skrotbilen i naturen eller på andra ställen.
LÄS MER: Bildelsbasen en bilskrot med reservdelar

Vid de tillfällen ägaren inte kan köra bilen till en bilskrot måste bärgning och transport beställas. Eftersom ägaren lämnar över ansvaret till någon annan är det viktigt att veta vilka risker detta medför. Miljöbalken säger att han ansvarar för bilen tills den är inlämnad till en bilskrot och avregistrerad hos Transportstyrelsen. Och är inte skrotbilen sanerad klassa den som miljöfarligt avfall. För att transportera något sådant krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det finns många aktörer som hanterar skrotbilar illegalt. Därför är det av stor betydelse att ägaren gör en noggrann planering före det är dags att skrota bilen miljövänligt. Efter lämning av bilen till en icke auktoriserad bärgare kan många kriminella gärningar utföras.

LÄS MER: Hämtning av bilar för skrotning gratis

Lite fiffel med registreringsbeviset gör att bilen kan säljas. Det betyder att den kan hamna i gruppen för ett miljöförstörande alternativet. Det är något annat ställe än en bilskrot som ansvarar för avregistreringen. Den illegala hantering kan också innefatta utförsel. Och det är lika illa för miljön. Man flyttar bara över miljöproblemet till ett U-land.

Men det finns ett sätt att undvika att skrotbilar hamnar i orätta händer. Ingen bärgare, utan tillstånd från Länsstyrelsen, får transportera miljöfarligt avfall. En bärgare med sådant tillstånd visar det, tillsammans med företagets organisationsnummer, på sin hemsida. Genom att välja en sådan bärgare säkerställer ägaren att skrota bilen miljövänlig med avregistrering.

LÄS MER: Billiga nya bildelar hotar miljön

Hämtning bil för skrotning

Det är många som frågar vad som gäller för hämtning bil för skrotning. Vissa regler och förordningar är kopplade till ärendet. Först utkom EG med direktiv om producentansvaret för uttjänta bilar. Det resulterade i ansvar för tillverkare och importörer enligt Förordningen om producentansvar för bilar med upp till 3,5 ton totalvikt (SFS 2007:185). Samt att bilskrotare har ansvar enligt Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186. Hämtning bil för skrotning berörs av båda direktiven.

LÄS MER: Begagnade bildelar på bildelsbasen.se

Utdragen som berörs gäller endast för en ägare till en skrotbil som planerar hjälp för bilskrotning. EU kraven gäller återvinning av skrotbilar. Idag återvinnes 95 % av bilen vikt. Detta betyder att skrotbilen efter sanering är en tillgång istället för att ha varit ett miljöfarligt avfall. Större delen av återvinningen är järn. Besparingen blir 75 % av energiförbrukningen vid nyproduktion. Dessutom minskar efterfrågan på råmaterial. Enligt förordningen måste en auktoriserad skrotare ta emot en skrotbil gratis förutsatt att den är komplett. Den måste även garantera att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. De flesta bilskrotar köper skrotbilar.

Det är många som frågar vad som gäller för hämtning bil för skrotning. Vissa regler och förordningar är kopplade till ärendet.
Det är många som frågar vad som gäller för hämtning bil för skrotning. Vissa regler och förordningar är kopplade till ärendet.
Gratis bärgning för hämtning av bil för skrotning

Om en bilägare inte själv kan lämna sin bil hos skroten finns en del att tänka på. Skrotbilar har blivit attraktiva i många avseende. De som kör och dumpar sin bil istället för att lämna den hos en bilskrot hänger inte med i utvecklingen. Det är när den inte kan köras något problem kan uppstå. Hämtning bil för skrotning betyder med all sannolikhet att en bärgare måste anlitas. Med detta överlämnas ett skrivet ansvar. Ägaren ansvarar, enligt miljöbalken, för skrotbilen tills den lämnas in till en auktoriserad bilskrot, som även skall tillse att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Dessutom är en skrotbil klassad som miljöfarligt avfall, som inte får hanteras utan speciellt tillstånd. Detta tillstånd ges ut av Länsstyrelsen till bärgare som uppfyller alla krav och försäkringar.

LÄS MER: Sälja bil som inte fungerar

Vid planering hämtning bil för skrotning bör ägaren tänka på överlämnandet av ansvaret enligt miljöbalken. Det figurerar många illegala aktörer i branschen. De främjas av sin ”skattebefriade”verksamhet men saknar naturligtvis tillstånd. Varje seriös bärgare med tillstånd visar detta, samt företagets organisationsnummer; på sin hemsida. Och att anlita ett auktoriserat företag är inte dyrare. Det är bara säkrare.

Skrotbilar köpes

Skrotbilar köpes. Vi är intresserade av att köpa bilar som är defekta, krockade, trasiga eller fungerande. Betalning 2 000 kr + gratis hämtning för skrotbilar som är kompletta med original katalysator. Skrotbilen måste vara lättillgänglig, rullbar, komplett för att full ersättning ska kunna betalas ut. Det har ingen betydelse om bilen är trasig. Det viktiga är att alla delar så som t ex. motor, Växellåda, original katalysator batteri mm. är kvar i bilen. Är man osäker på om katalysatorn är original kan man ta en bild på den och skicka till vår mail: kontakt@skrotbilarna.se

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning!

Ställ av bilen innan vi hämtar den. Överskjutande skatt och försäkring betalas då tillbaka omgående till fordonsägaren. Logga in på Transportstyrelsens hemsida med ditt bank-id och öppna fliken ställa på/av fordon. Bilarna som vi hämtar bärgas på våra bärgningsbilar oavsett om fordonen är körbara eller ej. Alla transporter och hämtningar sker med bärgningsbilar (Iveco Daily miljöklass Euro 6). Våra bilar är helförsäkrade med ansvarsförsäkring från Trygg Hansa. Bilbärgning Gbg AB har även tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Det är ofta som annonser med skrotbilar köpes kommer upp i Google. Vad är en sådan bil för något? Vad har man för användning av den? Förr definierade man en skrotbil likvärd med en stock-car bil. I den fungerade drivlinan men karossen var så tilltygad att bilmärket inte kunde urskiljas. Dessa bilars sista resa gick genom en stock-car tävling. Sådana tävlingar var oerhört populära på 50-och 60-talet. Under racets gång havererade de flesta självmant eller med andras hjälp. Dagens skrotbilar som köpes har dock bättre kvalitet. Det annonseras efter defekta bilar, uttjänta bilar, trasiga bilar,avställda bilar och äldre bilar. Troligtvis kan alla ingå under beteckningen skrotbilar. Och därmed varierar naturligtvis kvaliteten även om den är förhållandevis låg för alla.

LÄS MER: Sveriges största databas med reservdelar till bilen

En totalhavererade bilen, som voltat en massa gånger kan jämföras meden stock-car. Den sista resan blir till närmaste bilskrot där den återanvänds som begagnade bildelar. För att lämna in en bil för skrotning kostade det en del bara för några år sedan. Det har förändrats genomutveckling av återvinningen. Bilproducenternas insatser har gjort att 95 % av skrotbilens vikt kan återvinnas till nyproduktion idag. Med detta har det miljöfarliga avfallet förvandlats till värdefulla metaller. Kostnaderna för sanering, pressning, fragmentering och sortering understiger värdena av materialet efteråtervinning. Härmed har även den dumpade bilen i naturen ett visst värde.

Det är ofta som annonser med skrotbilar köpes kommer upp i Google. Vad är en sådan bil för något? Vad har man för användning av den?
Det är ofta som annonser med skrotbilar köpes kommer upp i Google. Vad är en sådan bil för något? Vad har man för användning av den?
Skrotbilar köpes för återvinning eller försäljning

Alla skrotbilar som köpes har ett visst värde om dom är kompletta. När kobolt och guld kan återvinnas ur skrotbilarna blir dessa ännu mer eftertraktade. Men skrotbilar som köpes är många gånger kamouflage för ”bilar köpes för försäljning”. I den här branschen finns det många illegala aktörer. Och det är lätt för dessa att manipulera registreringsbeviset till en annan ägare.

LÄS MER: Skruva av bildelar på skroten själv

Skall en ägare verkligen säkerställa att bilen skrotas och avregistreras hos Transportstyrelsen måste hen välja rätt köpare. Det finns bilbärgare i Göteborg med tillstånd utgiven av Länsstyrelsen att handha skrotbilar. En sådant seriöst företag är juridiskt bundet att se till att bilen blir skrotad och avregistrerad. Observera att miljöbalken tydligt föreskriver att ägaren ansvarar för bilens inlämning till en auktoriserad bilskrot för avregistrering. För att undvika framtida problem är det viktigt att ägaren väljer rätt aktör för skrotbilar köpes.

Men ägaren kanske accepterar att bilen köpes för försäljning. Istället för skrotning kan det ge ett bättre bidrag. En ny lag kan förändra ett beslut. Det är viktigt att undersöka vad varudeklaration gamla bilar betyder i samband med försäljningen.

Skrota bil som inte är komplett

Skrota bil som inte är komplett kan orsaka extra kostnad. Enligt förordning om producentansvar (SFS 2007:185) skall bilproducenterna garantera gratis skrotning med avregistrering hos Transportstyrelsen. Vissa undantag finns specificerade. Bilen måste vara komplett. Komponenter som motor, växellåda och katalysator skall finnas. Skrotbilen får inte innehålla annat avfall.

För några tiotals år sedan fick en ägare betala för skrotning. Det har förändrats drastiskt på några år. En skrotbil har betraktats som värdelöst avfall. EU gav ut direktiv, 20007/53/EG med direktiv om producentansvar. Först krävdes att skrotbilen skulle återvinnas till 85 % av vikten. Resten 15 % skulle accepteras som värdelöst avfall. Målet har gradvis förändrats. Idag klarar återvinningsprocessen mer än 95% av bilens vikt.

Skrota bil som inte är komplett kan orsaka extra kostnad. Enligt förordning om producentansvar (SFS 2007:185) skall bilproducenterna garantera gratis skrotning
Skrota bil som inte är komplett kan orsaka extra kostnad. Enligt förordning om producentansvar (SFS 2007:185) skall bilproducenterna garantera gratis skrotning
LÄS MER: Bildelsbasens enorma utveckling med beg. delar
Även skrotning av inte komplett bil kan ge pengar

Även skrotning av inte komplett bil har blivit en lönande affär. Den föraktade dumpade och miljöfarliga skrotbilen har fått ett värde. Idag skall man inte kasta pengarna i naturen genom felaktiga skrotnings beslut. Visserligen står det att bilen måste vara komplett vid inlämningen till bilskroten. Men det har hänt mycket sedan den skrivelsen utkom. Den återvinningen som idag fås från skrotbilarna genererar naturligtvis pengar någonstans. Större delen består av järn som återvinnes. Det behövs endast 25% av förbrukad energi vid återanvändningen av järnskroten. Utöver den besparingen tillkommer besparingen av den minskade råvaran. Utöver minskad materialkostnad sänks också utsläppet av koldioxid i takt med minskad råvaror förbrukning. Så skrotbilen har blivit ett värdefullt avfall.

Det kostar normalt inget vid skrota bil som inte är komplett. Praktiskt taget alla bilskrotar i Göteborg betalar vid inlämningen av en uttjänt bil. Ersättningarna kan dock variera. Detta gäller om ägaren själv kan lämna in sin skrotbil. Om bärgare behöver anlitas finns några saker att tänka på. Ägaren är enligt miljöbalken ansvarar ägaren av uttjänta bil tills den är inlämnad till en bilskrot, som ansvarar för avregistrering hos Transportstyrelsen. En skrotbil klassa som miljöfarligt avfall. För att hantera sådant måste tillstånd från Länsstyrelsen finnas för bärgning. Ägaren uppmanas att kontrollera detta före beställning av transporten.

LÄS MER: Billiga nya bildelar hotar miljön

Några auktoriserade bärgare kör kompletta skrotbilar gratis för inlämning och skrotning. Observera att skrotning av inte komplett bil inte alltid betyder en kostnad för ägaren. Tunga komponenter från drivlinan får inte saknas. Inte heller katalysatorn. Det är dessa reservdelar som skroten tjänar pengar på. Därför är det viktigt att vid beställningen av bärgning informera vad som saknas. Att skrota bil som inte är komplett kan mycket väl vara komplett ur avfallssynpunkt.

Skrota defekt bil

Hur man skrota defekt bil. Utgångsläget är troligtvis att bilen inte kan köras till någon bilskrot. Alla auktoriserade bilskrotar tar emot en skrotbil gratis. Genom direktivet  ”Förordningen om producentansvar för bilar” SFS 2007:185 måste en sådan ta emot, skrota och avregistrera bilen hos Transportstyrelsen. Bilens vikt får inte överstiga 3,5 ton. I förordningen står dock att bilen måste vara komplett vid inlämningen. Inga vitala komponenter som delar av drivlinan eller katalysatorn får saknas. Så att skrota en trasig bil kan göras gratis hos rätt bilskrot. Vissa erbjuder även en ersättning för en komplett skrotbil.

Men en trasig bil måste på något sätt lämnas till en bilskrot. Att bogsera en avställd bil eller en med körförbud är enligt lagförbjudet. Därför måste bärgning och transport utföras. Har ägaren möjlighet att själv transportera bilen med släpkärra är det billigaste alternativet. Han måste dock vara observant på bilens och kärrans totalvikter.

Många undrar hur man skrotar defekt bil. Utgångsläget är troligtvis att bilen inte kan köras till någon bilskrot. Alla auktoriserade bilskrotar tar emot en skrotbil gratis.
Många undrar hur man skrota defekt bil. Utgångsläget är troligtvis att bilen inte kan köras till någon bilskrot. Bilskrotar tar emot en skrotbil gratis. Oftast kan man köpa begagnade bildelar på skroten.
LÄS MER: Finns det bilskrotar med självplock

Skrota defekt bil med gratis bärgning

Det enklaste är att anlita en auktoriserad bärgare för transport till en bilskrot. Många erbjuder gratis hjälp att skrota defekt bil. Dock gäller för ägaren att vara observant. vid beställningen. Enligt miljöbalken ansvarar densamma för bilen tills den är inlämnad till en bilskrot för avregistrering hos Transportstyrelsen. På marknaden finns aktörer som anser att en trasig bil lätt kan iordningställas för återinförande i trafik. Om inte, kan den kanske vara lämplig för illegal utförsel. Många personer har träffat på sin gamla trasiga bil ute i trafiken.

Vid kontroll med Trafikstyrelsen har det framkommit att ägarbyte skett utan ägarens medgivande. Eftersom allt skett utan kontroll finns ingen möjlighet att bevisa någon brottslighet. För att skrota en trasig bil med garanterad bör åtgärder vidtagas före beställning av transporten.

LÄS MER: Största utbudet av begagnade bildelar i Sverige

För att huvud taget få transportera och skrota defekt bil till en bilskrot krävs ett speciellt tillstånd från Länsstyrelsen. Transporten klassas som hantering av miljöfarligt avfall. Och det finns bärgare som är auktoriserade. Före beställning kan ägaren lätt se tillhörigheten i bärgarens hemsida. De seriösa företagen har sitt organisationsnummer och tillstånd klart synliga. Att anlita ett sådant företag borgar för en laglig hantering efter bilägarens önskemål.

Med rätt planering och kontroll undanröjes farhågor, som ställs när det är dags att skrota defekt bil.

LÄS MER: Är billiga reservdelar ett hot mot miljön
LÄS MER: Sälja defekta bil som inte är en skrotbil

Skrota bilen, Fakta och funderingar

Skrota bilen

När det är dags att skrota bilen finns det en del faktorer att tänka på. Och det finns all anledning att kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser på internet. Olika aktörer inom området ”hämta skrotbilar” ”vi betalar för din skrotbil” etc. Observera att många av dessa aktörer är inte intresserade av att din bil skrotas. Utan ser en möjlighet att sälja den vidare för fortsatt bruk med god och många gånger skattefri förtjänst.

Den förmodade seriöse skrotbilshämtaren har naturligtvis ett godkännande från Länsstyrelsen, som kräver speciella transportförsäkringar. Detta godkännande är registrerat på transportföretagets registreringsnummer och är därför enkelt att kontrollera. I och för sig borgar inte detta för att din skrotbil hamnar i trafik igen. Det enda fortsatta alternativet är att själv försäkra sig om att bilen verkligen hamnar hos en auktoriserat bilskrot och att dom skrota bilen.

När det är dags att skrota bilen finns det en del faktorer att tänka på. Och det finns all anledning att kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser på internet.
När det är dags att skrota bilen finns det en del faktorer att tänka på. Och det finns all anledning att kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser på internet.

Ett auktoriserat bilskrotningsföretag har även det tillstånd från Länsstyrelsen och i det ingår även många förpliktelser. I Bilskrotningsförordningen är en mängd olika krav på företaget fastlagda. Denna kravlista kan lätt hittas på Google. Förutom dessa krav som årligen kontrolleras av fastställd myndighet finns andra krav ställda mot skrotningsföretaget. Man tillser att bilen blir lagenligt avförd från Transportstyrelsens register på sådant sätt att den faktiska ägaren före skrotning. Får tillbaka eventuell inte förbrukad fordonsskatt. Ett intyg att reglerna följts kan utfärdas på ägarens begäran

Du som lämnar en skrotbil och verkligen har bestämt dig för att skrota bilen. Kan alltså med ganska enkla kontroller tillse att det så blir. Genom att undersöka mottagande företags tillstånd och dess registrering hos berörda myndigheter. Och sist men inte minst viktigt. Kopplingen till ett auktoriserat bilskrotningsföretag kan lätt bekräftas av detsamma som mottagaren uppgivit.

LÄS MER: Plocka delar själv på skroten

Fullmakt skrota bil

Fullmakt skrota bil

Fullmakt skrota bil. Om du som lämnar bilen till en auktoriserad bilskrot inte äger bilen, krävs en fullmakt och en kopia av körkortet från ägaren. Utan fullmakt kan skroten vägra att ta i mot bilen. Om bilen bärgas till skroten skall bärgaren ha med sig fullmakten.

Papper som behövs när du skrotar bilen

1 Senaste utfärdade registreringsbevis del 2 (gula delen).

2 Fullmakt om det inte är ägaren som lämnar bilen.

3 Giltigt legitimation.

4 Nycklar till bilen, kan vara bra om bilen skall bärgas till bilskroten (att få ur rattlås underlättar bärgningen av bilen).

Klicka på länken för att ladda ner fullmakten  Fullmakt-skrota-bil

Klicka på länken för att beställa nytt registreringsbevis Beställa nytt registreringsbevis

Anlita företag med tillstånd avseende skrotning av bil

Om du själv lämnar bilen till skroten, se då till att du lämnar den till en auktoriserad bilskrot. Om bilen bärgas, skall företaget ha tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall (skrotbilar klassas som farligt avfall). Olycka vid hämtning eller bärgning av bilen kan bli ägarens ansvar om hen har anlitat företag som inte har rätt tillstånd.

LÄS MER: För mer information om fullmakt vid skrotning

Fullmakt skrota bil krävs om inte ägaren själv lämnar bilen till skroten.
Fullmakt skrota bil. Om du som lämnar bilen till en auktoriserad bilskrot inte äger bilen, krävs en fullmakt och en kopia av körkortet från ägaren. Detta gäller när du skrota uttjänt bil.

I Göteborg har

www.bargninggoteborg.com

www.skrotbilarna.se

www.bilskrotgbg.se

alla tillstånd som krävs för bärgning av skrotbilar.

Skrota din uttjänta bil

Skrota din uttjänta bil

Det är viktigt att du skrota din uttjänta bil innan den blir ett miljöproblem. Gamla bilar som är övergivna kommer att läcka olja när oljetråg och bromsrör börja rosta sönder även slangar för kyl, Ac, spolarvätska kommer att vittra sönder med tiden. Många övergivna bilar dumpas på parkeringar vid affärscentrum och på pendelparkeringar. Där blir dom stående i flera månader, oftast blir dom plundrade och totalt sönderslagna innan dom bärgas bort av kommunen. Om kommunen kan identifiera fordonet kommer ägaren att få betala bärgningen, skrotningen och i vissa fall även för uppställning av fordonet. den totala kostnaden kan bli upp till 10 000 kr för ägaren.

Numera är det rätt enkelt att bli av med sin skrotbil även om man inte kan transportera bilen till skroten själv.  Det finns företag som erbjuder att hämta din bil kostnadsfritt. Att tänka på av val av företag är att dom skall ha tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Då vet man att det är ett registrerat företag med rätt försäkringar mm.

Skrota din uttjänta bil innan den blir en miljöbov
Skrota din uttjänta bil innan den blir en miljöbov

I Göteborg finns 3 st www.skrotbilarna.se, Bilbärgning Gbg AB, www.bilskrotgbg.se som erbjuder gratis hämtning om du tänkt att skrota bilen.

Skrota bilen gratis och få kostnadsfri hämtning

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis.