Trafikpolisens betydelse

Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror på underbemanning av poliskåren är väl också kända och många gånger accepterade. Idag vimlar det av både bilar och förare som inte borde vara på vägarna över huvud taget. Förare som helt saknar körkort eller inte har rätt behörighet blandar sig med missbrukare. Bilar som framförs kan ha körförbud, vara avställda eller vara undermåliga. Och mitt bland dessa kör vissa lagliga fordon med förbjudna laster.

Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror påunderbemanning av poliskåren är väl också kända
Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror påunderbemanning av poliskåren är väl också kända Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror på underbemanning av poliskåren är väl också kända
Bristen av övervakning från trafikpolisen främjar laglöshet

Detta kan naturligtvis bara hända eftersom det saknas övervakning. Att se trafikpolisens ute på vägarna är nog lika frekvent, som det var att se en polishelikopter på 1950-talet. Tyvärr främjar det till laglöshet. Enstaka hastighetskontroller utföres med troligt syfte att förstärka statskassan. Men de bidrar inte till att stävja några oegentligheter. Låt vara att en körkortslös person inte åsamkar någon annan något förtret med sitt förfarande. Han kan till och med vara försiktigare i trafiken för att inte uppmärksammas. Och det kan även gälla för andra som inte vill bli observerade. Då kan man kanske tycka att det är bra som det är. Dagens situation kan tolkas på olika sätt.

LÄS MER: Volvo använde Vattenfalls ide om säkerhetsbälten

Men det är en farlig väg vi är inne på. Acceptansen blir större och större. Den verkliga förbrytaren börjar sin bana hängande i mammans kjol. Ett litet snatteri, som bara är en kola i affären, ger upphov till framtida utveckling på brottets bana. Och med tiden blir den ju svårare att bryta. Vi ser det på otaliga håll. Och den banan kan starta senare än i koltåldern. De personliga försyndelserna att köra avställda som trafikpolisen inte kontrollerar och mer eller mindre skrotade bilar, ibland körkortslöst, kan väl inte blundas för.

Det är i första hand oegentligheterna i yrkesverksamhet som måste stoppas. Men för det krävs många nya trafikpoliser till avdelningar som verka ha försvunnit. Det åker runt lastbilar och bärgare som är trafikfarliga och borde ha skrotats för länge sedan . Många för med sig laster som de saknar tillstånd att hantera. Och några saknar körkort eller behörighet att framföra tunga fordon.

LÄS MER: Förbättring av trafiksäkerheten måste öka

Att detta kan fortgå är naturligtvis beroende på bristen av bevakning och därmed ingen påföljd. Utan sådana finns det tydligen acceptans för oegentligheter tills en olycka skett. Och en jämförelse med grabben i kolt, som onödigt utvecklas fel, ligger nära till hands. De besparingar samhället gör, med liten eller obefintlig av trafikpolisen, kommer att kosta oerhört mycket mera i framtiden. Först uppmanas allmänheten att rapportera alla försyndelser. Därefter meddelas att ärendena måste prioriteras bort. Finns det några andra än polisledningen som förstår logiken i detta förfarande? Det skapar ju bara god grogrund för ökad brottslighet.

Vägtrafikvakternas dilemma

Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten. Och det tycks vara de kvinnliga vägvaktarna som drabbas värst. Det visar ju också på en tydlig feghet hos dessa förare. Man har också observerat att för det mesta är det förare av gamla bilar, som bäst kan kallas skrotbilar, och som bedriver den här beklämmande verksamheten. Vid vägarbeten där inte bulldozers eller tillfälliga trafikljus användes bevakas och styrs trafiken av vakter. Och ofta är det kvinnor som utför dylika arbeten. Förbi en vägarbetsplats  dirigeras trafiken enkelriktat. Orsaken kan vara att halva vägbanan är upptagen eller att skydda vägarbetare som befinner sig nära körfilen.

De manuellt bevakade arbetsplatserna är i första hand mindre vägjusteringar, som kan utföras under en kortare tid. Mobila arbeten, som till exempel asfaltsarbeten, utgör områden då sådan bevakning är att föredra. En klok person begriper att han tjänar tid på ett sådant förfarande. PÅ grund av kontinuerlig förflyttning av vakterna förkortas längden på spärrat område och härmed även köerna. Men vissa slynglar fattar inte så bra. Tyvärr kan det finnas någon äldre ”gentleman,” som undantagsvis uppför sig synnerligen illa.

Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten
Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten
Vägtrafikvakternas dilemma på våra vägar

Vägvaktarna, som är placerade på varje sida om vägbygget, håller kontakt med varandra via mobiltelefonen. De arbetar rationellt, genom att dirigera, så att minsta möjliga bilkö kommer att uppstå åt endera riktningen. Självklart tycks det ibland vara helt fritt på den enkelriktade banan. Det tar några sekunder; ur säkerhetssynpunkt, innan en bil kommer från motsatt riktning. Och det är det här slynglarna, och någon enstaka ”gentleman” inte begriper. De vill ju fram och inte stå och vänta i onödan.

När trafikvakten höjer sin röda flagga som betyder stopp rullar de många gånger skrotbilsliknande fordon fram. Rutan hissas ner och att flytta på dig-kommando ryts ut. Då inte detta har någon verkan vrålar föraren ut de värsta invektiv han kan finna. För kvinnor tycks det finnas hur mycket som helst. Och dessa tölpars språk innefattar normalt inte mycket mer ån så. Att en vuxen person uppför sig på samma sätt påvisar bara en låg bildningsnivå.

LÄS MER: Volvo först med säkerhetsbälten

Men tyvärr räcker det inte alltid med ett sådant uppförande. För att verkligen visa sina muskler låter förarna bilarna rulla fram mot väktarna. En törn får visa att man menar allvar. Och för att visa sina aversioner fortsätter förarna med sina oförskämda tillrop, som drabbar vägarbetarna. Visserligen är det fullvuxna män som hånas men även här är det riskfritt. vägtrafikvakternas dilemma. Trafiken flyter ju förbi arbetsplatsen utan stopp och utan möjlighet att få tag på tölparna.

Säkerhetsbälte historia

Säkerhetsbälte historia. Svåra olyckor, som förvandlade Vattenfalls personbilar till skrotbilar, blev startskottet för obligatorisk användning av säkerhetsbälte i dessa fordon.

Att använda säkerhetsbälte i personbilar har länge varit en självklarhet. Det är idag ett lagkrav som införts på andra fordon. Men historiskt uppfanns det av en fransman så tidigt som i början av 1900-talet. Han ville flyga upp och ner med sitt flygplan. Och det gav iden till det första bältet. Från 1930-talet blev det vanligt att användas i flyget. Det var ett enkelt tvåpunktsbälte, som utvecklades till trepunktsbälte och patenterades under 1950-talet i USA. Under samma tidsperiod uppmärksammades de allt vanligare olyckorna med dödlig utgång. Det resulterade i ”M-selen” konstruerades. De första personbilarna som utrustades med säkerhetsbälten var i Vattenfalls bilar för persontransport. Under uppbyggnadsperioden i Norrland skedde många och svåra olyckor vid persontransporterna på de dåliga vägarna.

Vattenfall kan ta äran för säkerhetsbälte historia

Åtskilliga företagsbilar förvandlades till skrotbilar. Vattenfall vidareutvecklade därför sitt eget ”Bälte typ Vattenfall”. Detta är säkerhetsbälte historia där bilbälte blev stilbildande och intresset för ökad säkerhet steg hos Volvo. Trepunktsbältet utvecklades vidare av Volvos säkerhetschef, som senare även fick det patenterat. Under slutet av 1950-talet införde Volvo bälte som standard på framsäten. På grund av detta blev Volvo Amazon klassad till en av världen säkraste bilar. År 1964 släpptes konstruktionen av rullbältet, som snart skulle dominera marknaden. I och med att personbilar utrustades med en effektiva säkerhetsdetalj följdes det snart med lagkrav. Från 1970 års modeller tillverkades Volvobilar med säkerhetsbälten fram. Och motsvarande bak infördes från 1971 års modeller. Slutligen blev rullbälten obligatoriska i produktionen från och med 1975 års modeller.

Säkerhetsbälte historia. Svåra olyckor, som förvandlade Vattenfalls personbilar till skrotbilar, blev startskottet för obligatorisk användning av säkerhetsbälte i dessa fordon.
Säkerhetsbälte historia. Svåra olyckor, som förvandlade Vattenfalls personbilar till skrotbilar, blev startskottet för obligatorisk användning av säkerhetsbälte i dessa fordon.

På grund av mångas ovilja att använda bälten stiftades en lag om användningen. Från 1 jan. 1975 skall bälten användas i framsäten och från 1 juli skall även bälten i baksäten användas. Men yrkeschaufförer slapp undan till 1 okt. 1999. Fram till idag har kraven utökats till olika fordonsklasser. Dessa varierar för olika passagerare. Sedan jan. 1999 måste alla, som åker buss och sitter på en plats med bälte, använda detta. Från 2004 måste alla bussar som tillverkas för att gå i tätortstrafik, ha bälten på alla platser. Så kom då det slutliga tillverkningskravet 2007. Alla bussar och tunga fordon skall ha bälten på alla platser och detsamma gäller för alla fordon med karosser. En busspassagerare måste idag sätta sig på en plats där bälte finns och använda detta. Platser för rullstolar skall ha tillgång till bälten. Utveckling av Säkerhetsbälte historia har sparat miljontals liv på våra vägar.

LÄS MER: Ökad övervakning genererar förbättrad säkerhet

För taxi infördes ett speciellt krav för användning. Chauffören ansvarade för att barn under 15 år använde bältet. För att undvika onödiga problem krävde många att alla passagerare skulle använda bältet.  För barn kortare än 135 cm skall en särskild skyddsanordning finnas. Normalt användes stol eller kudde tillsammans med bilbältet. Barn som är kortare än 135 cm eller äldre än tre år får på kortare färder åka i baksätet och om möjligt använda bilbältet. Trots stränga böter finns det många som nonchalerar bilbälteslagen. Framför allt tycks busspassagerare inte ta lagen på allvar trots risk för böter. Det är inte en lag vilken som helst. Säkerhetsbälten har räddat många liv. Och det kommer de att göra i framtiden också. I en olycka, som förvandlar en bil till en skrotbil, blir bältet helt avgörandet för utgången för passagerarna. Säkerhetsbälte historia.

Förbättring av trafiksäkerheten

Förbättring av trafiksäkerheten har påverkats genom förändringar av hastigheter, vänster/högertrafikomläggning, fordonsutveckling och övervakning.

År 1916 övergick landet till vänstertrafik med en hastighetsbegränsning som upphörde år 1930. Trots folkstorm infördes max 50 km/tim i tätorter 1955. För hög hastighet har många gånger orsakat svåra olyckor. Och troligtvis kommer det även att hända i framtiden. Av någon anledning importerades och tillverkades vänsterstyrda bilar. Det var många som aldrig sett ett högerstyrt fordon. Ofantligt många olyckor inträffade vid omkörningar. Utan passagerare, som kunde varna föraren för mötande trafik, togs många risker. Men om en fortåkande förare utan passagerare mötte en likasinnad, vid omkörning, kunde bara en sak hända. Dessa olyckor krävde ofta människoliv.

Hinder på vägen kan vara förbättring av trafiksäkerheten. Lägre hastigheter krävs på vissa platser för att öka säkerheten.
Hinder på vägen kan vara förbättring av trafiksäkerheten. Lägre hastigheter krävs på vissa platser för att öka säkerheten.

Trots högeromläggningens våndor år 1967 blev händelsen den största förbättring av trafiksäkerheten som gjorts i landet. Detta förstärktes genom införande av max hastigheter på allmänna vägar samma år. Genom att temporärt variera max-hastigheten vid vägbyggen har olyckorna minskat vid sådana ställen. Men det har blivit vägtrafikvakters dilemma på grund av för dålig disciplin hos många förare. Efter införandet av max 30 km/tim vid skolor blev det ofta bråk mellan Vägverket och kommunansvarig. År 2005 avslogs en motion till riksdagen angående kommunens ensidiga rätt i ärendet.

Övervakning krävs för att få en förbättring av trafiksäkerheten

Alla trafikregler till trots har de mindre betydelse om de inte övervakas. Trafikpolisens betydelse kan inte ifrågasättas. För många år sedan kunde de ses med sina radar kontroller på många ställen. Men idag verkar de ha lämnat trafiken. Istället har ett antal kameror kommit på plats. Och självklart följs hastigheten vid dessa. Alla har ju GPS och blir förvarnade i god tid. Det är väl det här som orsakar de flesta överträdelserna i trafiken med olyckor som följd.

Även fordonen har varit föremål för förbättring av trafiksäkerheten. Många lagkrav ligger till grund för säkerhetsanordningar i fordonen. I biltillverkarnas tre i topp-lista för märkets kvalitet finns naturligtvis säkerheten med. Säkerhetsbältet är nog den största synliga förbättringen av trafiksäkerheten som införts före millennium skiftet. Volvo introducerade det som ”säkerhetsbälten räddar liv” i slutet av 1950-talet. År 1959 utmärktes Volvo Amazon till världens säkraste bil tack vare bältet. Men inga lagkrav eller biltillverkare skall ta äran åt sig. Flera år före hade Vattenfall konstruerat och monterat bälten i sina persontransportbilar i Norrland. På hala och kurviga vägar hände många grava olyckor. Det föranledde Vattenfall att öka säkerheten för sina anställda, vilket observerades av biltillverkaren. År 1970 blev det ett lagkrav att använda bältet i personbilars framsäten. Året efter utvidgades kravet att även gälla baksäten.

I biltillverkarnas konstruktionsarbeten ingår kontinuerlig förbättring av trafiksäkerheten . Förstärkningsbalkar infördes som sidoskydd. Samtidigt skapades en energiupptagande zon på bottenplattan. Vid en kollision trycktes motorn ned under karossen så att passagerarna skulle skyddas bättre. Idag kompletteras alla förstärkningar med air-bags. Dessa har bidragit till en kraftig förbättring av säkerheten för förare och passagerare.