Dumpad bil

Många kommuner anlitar bärgare genom avtal för att få bort dumpad bil. I uppdraget, bilbärgning för kommuner, ingår alla sorter av transporter. Personbilar, husvagnar, släpkärror, motorcyklar och mopeder måste flyttas för uppställning eller skrotning. Många kommuner omfattas av stora områden där risken för dumpade fordon är stor. Det är här det avtalade bärgningsföretaget anlitas i stor utsträckning. Trafikavdelningen tillsammans med miljökontoret ansvarar för att ordningen följs i tätortsområdet och det totala kringområdet. Och det är många intressenter involverade. Troligtvis finns pendelparkeringar i området. Dessa är Vägverkets områden, men som sköts och underhålles av en entreprenörer, samt kontrolleras av Securitas bevakningsföretag. Denna trojka försvårar arbetet med ansvarsfrågan på miljökontoret. Efter ett antal böter för felparkering lämnas rapport till kommunhuset. Polisen har liksom allmänheten synpunkter och klagomål som lämnas till kommunansvarig.

Dumpad bil kan betraktas som skrotbil av kommunen

Är det en dumpad bil, som betraktas som en skrotbil, är det lätt att besluta omedelbar bärgning till en bilskrot. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall , som kräver speciellt tillstånd att hantera från Länsstyrelsen. Före underteckning av bärgningsavtal har miljökontoret noga undersökt tillståndet. Bärgaren måste ha tecknat en extra trafikförsäkring som täcker alla kostnader, som sanering och dylikt, vid en olycka. Samtidigt måste dokumenterad kunskap finnas. Det finns inte i kartan att en miljöansvarig skulle anlita en bärgare utan sådant tillstånd. Även inom andra avdelningar är det ett praxis med kontroll vid bilskrotning för kommuner.

Många kommuner anlitar bärgare genom avtal för att få bort dumpad bil. I uppdraget, bilbärgning för kommuner, ingår alla sorter av transporter. Personbilar, husvagnar,släpkärror, motorcyklar och mopeder
Många kommuner anlitar bärgare genom avtal för att få bort dumpad bil. I uppdraget, bilbärgning för kommuner, ingår alla sorter av transporter. Personbilar, husvagnar, släpkärror, motorcyklar och mopeder.
LÄS MER: Skrotbilar blir reservdelar hos bildelsbasen

En bil utan värde är lätt att definiera varande en skrotbil. Många fordon överges på alla möjliga ställen. Står fordonet trafikfarligt beordrar polisen omedelbar flyttning. I andra fall försöker kommunansvarig finna ägaren. En dumpad bil är trots allt en annans ägodel. Den får bara lagligt flyttas av ägaren. Misslyckas spårningen av ägaren flyttas även det här fordonet till den bestämda platsen för uppställning. Eftersom det är mindre än 5 %, av ägarna som hittas, är uppställningsplatsen i dom flesta fall direkt anslutning till bilskroten. Även den av polisen beordrade borttransporterade bilen genomgår samma sökning efter ägaren. Hittas inte denne, inom en viss tid, beordrar kommunen den auktoriserade bilskroten att utföra skrotning. Det händer att ägaren dyker upp efter stipulerad tid och anklagar kommunen för stöld. Men det är ett fatalt misstag. Bärgnings- och uppställnings-kostnader är betalda av skattepengar. Och dessa skall ägaren av bilen betala tillbaka med ränta.

Samma rutiner gäller andra övergivna fordon. Ofta måste gamla övergivna husvagnar, släpkärror och mopeder röjas undan. Undantagslöst är det dumpad bil mm. som bärgas direkt till bilskroten. Att allmänheten klagar, på den långa tiden där inget händer, kan väl respekteras. Men man är inte insatt i de lagar och föreskrifter om ägarrättigheter enligt bilskrotning för kommuner, som bakbinder utredaren i månader.

LÄS MER: Volvos biltillverkning på 1950-talet

One thought on “Dumpad bil

Kommentarer är stängda.