Förbättring av trafiksäkerheten

Förbättring av trafiksäkerheten har påverkats genom förändringar av hastigheter, vänster/högertrafikomläggning, fordonsutveckling och övervakning.

År 1916 övergick landet till vänstertrafik med en hastighetsbegränsning som upphörde år 1930. Trots folkstorm infördes max 50 km/tim i tätorter 1955. För hög hastighet har många gånger orsakat svåra olyckor. Och troligtvis kommer det även att hända i framtiden. Av någon anledning importerades och tillverkades vänsterstyrda bilar. Det var många som aldrig sett ett högerstyrt fordon. Ofantligt många olyckor inträffade vid omkörningar. Utan passagerare, som kunde varna föraren för mötande trafik, togs många risker. Men om en fortåkande förare utan passagerare mötte en likasinnad, vid omkörning, kunde bara en sak hända. Dessa olyckor krävde ofta människoliv.

Hinder på vägen kan vara förbättring av trafiksäkerheten. Lägre hastigheter krävs på vissa platser för att öka säkerheten.
Hinder på vägen kan vara förbättring av trafiksäkerheten. Lägre hastigheter krävs på vissa platser för att öka säkerheten.

Trots högeromläggningens våndor år 1967 blev händelsen den största förbättring av trafiksäkerheten som gjorts i landet. Detta förstärktes genom införande av max hastigheter på allmänna vägar samma år. Genom att temporärt variera max-hastigheten vid vägbyggen har olyckorna minskat vid sådana ställen. Men det har blivit vägtrafikvakters dilemma på grund av för dålig disciplin hos många förare. Efter införandet av max 30 km/tim vid skolor blev det ofta bråk mellan Vägverket och kommunansvarig. År 2005 avslogs en motion till riksdagen angående kommunens ensidiga rätt i ärendet.

Övervakning krävs för att få en förbättring av trafiksäkerheten

Alla trafikregler till trots har de mindre betydelse om de inte övervakas. Trafikpolisens betydelse kan inte ifrågasättas. För många år sedan kunde de ses med sina radar kontroller på många ställen. Men idag verkar de ha lämnat trafiken. Istället har ett antal kameror kommit på plats. Och självklart följs hastigheten vid dessa. Alla har ju GPS och blir förvarnade i god tid. Det är väl det här som orsakar de flesta överträdelserna i trafiken med olyckor som följd.

Även fordonen har varit föremål för förbättring av trafiksäkerheten. Många lagkrav ligger till grund för säkerhetsanordningar i fordonen. I biltillverkarnas tre i topp-lista för märkets kvalitet finns naturligtvis säkerheten med. Säkerhetsbältet är nog den största synliga förbättringen av trafiksäkerheten som införts före millennium skiftet. Volvo introducerade det som ”säkerhetsbälten räddar liv” i slutet av 1950-talet. År 1959 utmärktes Volvo Amazon till världens säkraste bil tack vare bältet. Men inga lagkrav eller biltillverkare skall ta äran åt sig. Flera år före hade Vattenfall konstruerat och monterat bälten i sina persontransportbilar i Norrland. På hala och kurviga vägar hände många grava olyckor. Det föranledde Vattenfall att öka säkerheten för sina anställda, vilket observerades av biltillverkaren. År 1970 blev det ett lagkrav att använda bältet i personbilars framsäten. Året efter utvidgades kravet att även gälla baksäten.

I biltillverkarnas konstruktionsarbeten ingår kontinuerlig förbättring av trafiksäkerheten . Förstärkningsbalkar infördes som sidoskydd. Samtidigt skapades en energiupptagande zon på bottenplattan. Vid en kollision trycktes motorn ned under karossen så att passagerarna skulle skyddas bättre. Idag kompletteras alla förstärkningar med air-bags. Dessa har bidragit till en kraftig förbättring av säkerheten för förare och passagerare.