Hämtning bil för skrotning

Det är många som frågar vad som gäller för hämtning bil för skrotning. Vissa regler och förordningar är kopplade till ärendet. Först utkom EG med direktiv om producentansvaret för uttjänta bilar. Det resulterade i ansvar för tillverkare och importörer enligt Förordningen om producentansvar för bilar med upp till 3,5 ton totalvikt (SFS 2007:185). Samt att bilskrotare har ansvar enligt Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186. Hämtning bil för skrotning berörs av båda direktiven.

LÄS MER: Begagnade bildelar på bildelsbasen.se

Utdragen som berörs gäller endast för en ägare till en skrotbil som planerar hjälp för bilskrotning. EU kraven gäller återvinning av skrotbilar. Idag återvinnes 95 % av bilen vikt. Detta betyder att skrotbilen efter sanering är en tillgång istället för att ha varit ett miljöfarligt avfall. Större delen av återvinningen är järn. Besparingen blir 75 % av energiförbrukningen vid nyproduktion. Dessutom minskar efterfrågan på råmaterial. Enligt förordningen måste en auktoriserad skrotare ta emot en skrotbil gratis förutsatt att den är komplett. Den måste även garantera att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. De flesta bilskrotar köper skrotbilar.

Det är många som frågar vad som gäller för hämtning bil för skrotning. Vissa regler och förordningar är kopplade till ärendet.
Det är många som frågar vad som gäller för hämtning bil för skrotning. Vissa regler och förordningar är kopplade till ärendet.
Gratis bärgning för hämtning av bil för skrotning

Om en bilägare inte själv kan lämna sin bil hos skroten finns en del att tänka på. Skrotbilar har blivit attraktiva i många avseende. De som kör och dumpar sin bil istället för att lämna den hos en bilskrot hänger inte med i utvecklingen. Det är när den inte kan köras något problem kan uppstå. Hämtning bil för skrotning betyder med all sannolikhet att en bärgare måste anlitas. Med detta överlämnas ett skrivet ansvar. Ägaren ansvarar, enligt miljöbalken, för skrotbilen tills den lämnas in till en auktoriserad bilskrot, som även skall tillse att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Dessutom är en skrotbil klassad som miljöfarligt avfall, som inte får hanteras utan speciellt tillstånd. Detta tillstånd ges ut av Länsstyrelsen till bärgare som uppfyller alla krav och försäkringar.

LÄS MER: Sälja bil som inte fungerar

Vid planering hämtning bil för skrotning bör ägaren tänka på överlämnandet av ansvaret enligt miljöbalken. Det figurerar många illegala aktörer i branschen. De främjas av sin ”skattebefriade”verksamhet men saknar naturligtvis tillstånd. Varje seriös bärgare med tillstånd visar detta, samt företagets organisationsnummer; på sin hemsida. Och att anlita ett auktoriserat företag är inte dyrare. Det är bara säkrare.