Producentansvar lagstiftade produktgrupper

Producentansvar innebär insamling och omhändertagning av uttjänta produkter. Målet är att redan från konstruktions stadiet styra mot en resurssnål och miljöanpassad produkt. Idag finns åtta lagstiftade produktgrupper. Bilar, batterier, däck, elektronik, förpackningar läkemedel och radioaktiva produkter ingår liksom några frivilliga grupper. Kommunerna ansvarar för hushållsavfall exklusive de definierade producentansvar.

Producentansvar har tillverkare och importörer

Producenterna består av tillverkare, marknadsförare, importörer och försäljare. I grupperna organiseras insamlings- och återvinningsföretag vid olika behov. Dock gäller andra regler för radioaktiva produkter. Målet är att skapa produkter som genererar 0 % avfall. Det förstasteget är att sambandet mellan tillväxt och avfall skall vara brutet år 2020. I samband med konstruktionen skall producentansvar medverka avseende komponenters möjlighet till god materialåtervinning. För övrigt gäller att allt avfall skall återanvändas eller återvinnas efter Naturvårdsverkets givna mål.

Producentansvar innebär insamling och omhändertagning av uttjänta produkter. Målet är att redan från konstruktions stadiet styra mot en resurssnål och miljöanpassad produkt.
Producentansvar innebär insamling och omhändertagning av uttjänta produkter. Målet är att redan från konstruktions stadiet styra mot en resurssnål och miljöanpassad produkt.
LÄS MER: Producentansvar för bilar

I Sverige har producentansvar för återvinning av insamlat avfall varit hög. Det stora problemet är att kravet på insamlingar brister många gånger. Ett typexempel är återvinning av uttjänta fordon. Skrotade bilar återvinnes med mer än 95 % av bilens vikt. Och framtida planer är att utvinna unsen av guld och kobolt ur resterande 5%. Ett strålande resultat kan tyckas. Men ingen vet hur stor del av alla skrotbilar, som lämnats in till en bilskrot för vidare leverans till ett fragmenteringsföretag. Transportstyrelsens statistik på skrotade bilar ger misstankar att insamlingen inte fungerar. Det talas mycket om dumpade skrotbilar i naturen. Men det kan inte röra sig om flera hundra tusen uttjänta bilar. Att många försvinner som illegal utförsel är ett faktum. Motion 2017/18:246 gällande skrotningspremier för gamla bilar visar att problemet har uppmärksammats på riksdagsnivå. Även om viss framgång nåtts,inom delar av de lagstiftade produktgrupperna, återstår mycket att förbättra.

LÄS MER: Stena en pionjär inom återvinning

Textilindustrin klassas som en av de största utsläppskällorna i världen. Idag står textilproduktionen för mer utsläpp än flyget och fartygstrafiken tillsammans. Med tanke på jordens befolkningstillväxt kommer industrin inom snar framtid ensamt leda statistiken av koldioxidutsläppen. Det finns en motion (2013/14MJ 406 producentansvar för textilier), som visar att problemet varit aktuellt. Är det riksdagens dilemma att inget har skett?

One thought on “Producentansvar lagstiftade produktgrupper

Kommentarer är stängda.