Skrota bil som inte är komplett

Skrota bil som inte är komplett kan orsaka extra kostnad. Enligt förordning om producentansvar (SFS 2007:185) skall bilproducenterna garantera gratis skrotning med avregistrering hos Transportstyrelsen. Vissa undantag finns specificerade. Bilen måste vara komplett. Komponenter som motor, växellåda och katalysator skall finnas. Skrotbilen får inte innehålla annat avfall.

För några tiotals år sedan fick en ägare betala för skrotning. Det har förändrats drastiskt på några år. En skrotbil har betraktats som värdelöst avfall. EU gav ut direktiv, 20007/53/EG med direktiv om producentansvar. Först krävdes att skrotbilen skulle återvinnas till 85 % av vikten. Resten 15 % skulle accepteras som värdelöst avfall. Målet har gradvis förändrats. Idag klarar återvinningsprocessen mer än 95% av bilens vikt.

Skrota bil som inte är komplett kan orsaka extra kostnad. Enligt förordning om producentansvar (SFS 2007:185) skall bilproducenterna garantera gratis skrotning
Skrota bil som inte är komplett kan orsaka extra kostnad. Enligt förordning om producentansvar (SFS 2007:185) skall bilproducenterna garantera gratis skrotning
LÄS MER: Bildelsbasens enorma utveckling med beg. delar
Även skrotning av inte komplett bil kan ge pengar

Även skrotning av inte komplett bil har blivit en lönande affär. Den föraktade dumpade och miljöfarliga skrotbilen har fått ett värde. Idag skall man inte kasta pengarna i naturen genom felaktiga skrotnings beslut. Visserligen står det att bilen måste vara komplett vid inlämningen till bilskroten. Men det har hänt mycket sedan den skrivelsen utkom. Den återvinningen som idag fås från skrotbilarna genererar naturligtvis pengar någonstans. Större delen består av järn som återvinnes. Det behövs endast 25% av förbrukad energi vid återanvändningen av järnskroten. Utöver den besparingen tillkommer besparingen av den minskade råvaran. Utöver minskad materialkostnad sänks också utsläppet av koldioxid i takt med minskad råvaror förbrukning. Så skrotbilen har blivit ett värdefullt avfall.

Det kostar normalt inget vid skrota bil som inte är komplett. Praktiskt taget alla bilskrotar i Göteborg betalar vid inlämningen av en uttjänt bil. Ersättningarna kan dock variera. Detta gäller om ägaren själv kan lämna in sin skrotbil. Om bärgare behöver anlitas finns några saker att tänka på. Ägaren är enligt miljöbalken ansvarar ägaren av uttjänta bil tills den är inlämnad till en bilskrot, som ansvarar för avregistrering hos Transportstyrelsen. En skrotbil klassa som miljöfarligt avfall. För att hantera sådant måste tillstånd från Länsstyrelsen finnas för bärgning. Ägaren uppmanas att kontrollera detta före beställning av transporten.

LÄS MER: Billiga nya bildelar hotar miljön

Några auktoriserade bärgare kör kompletta skrotbilar gratis för inlämning och skrotning. Observera att skrotning av inte komplett bil inte alltid betyder en kostnad för ägaren. Tunga komponenter från drivlinan får inte saknas. Inte heller katalysatorn. Det är dessa reservdelar som skroten tjänar pengar på. Därför är det viktigt att vid beställningen av bärgning informera vad som saknas. Att skrota bil som inte är komplett kan mycket väl vara komplett ur avfallssynpunkt.