Skrota bilen, Fakta och funderingar

Skrota bilen

När det är dags att skrota bilen finns det en del faktorer att tänka på. Och det finns all anledning att kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser på internet. Olika aktörer inom området ”hämta skrotbilar” ”vi betalar för din skrotbil” etc. Observera att många av dessa aktörer är inte intresserade av att din bil skrotas. Utan ser en möjlighet att sälja den vidare för fortsatt bruk med god och många gånger skattefri förtjänst.

Den förmodade seriöse skrotbilshämtaren har naturligtvis ett godkännande från Länsstyrelsen, som kräver speciella transportförsäkringar. Detta godkännande är registrerat på transportföretagets registreringsnummer och är därför enkelt att kontrollera. I och för sig borgar inte detta för att din skrotbil hamnar i trafik igen. Det enda fortsatta alternativet är att själv försäkra sig om att bilen verkligen hamnar hos en auktoriserat bilskrot och att dom skrota bilen.

När det är dags att skrota bilen finns det en del faktorer att tänka på. Och det finns all anledning att kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser på internet.
När det är dags att skrota bilen finns det en del faktorer att tänka på. Och det finns all anledning att kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser på internet.

Ett auktoriserat bilskrotningsföretag har även det tillstånd från Länsstyrelsen och i det ingår även många förpliktelser. I Bilskrotningsförordningen är en mängd olika krav på företaget fastlagda. Denna kravlista kan lätt hittas på Google. Förutom dessa krav som årligen kontrolleras av fastställd myndighet finns andra krav ställda mot skrotningsföretaget. Man tillser att bilen blir lagenligt avförd från Transportstyrelsens register på sådant sätt att den faktiska ägaren före skrotning. Får tillbaka eventuell inte förbrukad fordonsskatt. Ett intyg att reglerna följts kan utfärdas på ägarens begäran

Du som lämnar en skrotbil och verkligen har bestämt dig för att skrota bilen. Kan alltså med ganska enkla kontroller tillse att det så blir. Genom att undersöka mottagande företags tillstånd och dess registrering hos berörda myndigheter. Och sist men inte minst viktigt. Kopplingen till ett auktoriserat bilskrotningsföretag kan lätt bekräftas av detsamma som mottagaren uppgivit.

LÄS MER: Plocka delar själv på skroten