Skrota defekt bil

Hur man skrota defekt bil. Utgångsläget är troligtvis att bilen inte kan köras till någon bilskrot. Alla auktoriserade bilskrotar tar emot en skrotbil gratis. Genom direktivet  ”Förordningen om producentansvar för bilar” SFS 2007:185 måste en sådan ta emot, skrota och avregistrera bilen hos Transportstyrelsen. Bilens vikt får inte överstiga 3,5 ton. I förordningen står dock att bilen måste vara komplett vid inlämningen. Inga vitala komponenter som delar av drivlinan eller katalysatorn får saknas. Så att skrota en trasig bil kan göras gratis hos rätt bilskrot. Vissa erbjuder även en ersättning för en komplett skrotbil.

Men en trasig bil måste på något sätt lämnas till en bilskrot. Att bogsera en avställd bil eller en med körförbud är enligt lagförbjudet. Därför måste bärgning och transport utföras. Har ägaren möjlighet att själv transportera bilen med släpkärra är det billigaste alternativet. Han måste dock vara observant på bilens och kärrans totalvikter.

Många undrar hur man skrotar defekt bil. Utgångsläget är troligtvis att bilen inte kan köras till någon bilskrot. Alla auktoriserade bilskrotar tar emot en skrotbil gratis.
Många undrar hur man skrota defekt bil. Utgångsläget är troligtvis att bilen inte kan köras till någon bilskrot. Bilskrotar tar emot en skrotbil gratis. Oftast kan man köpa begagnade bildelar på skroten.
LÄS MER: Finns det bilskrotar med självplock

Skrota defekt bil med gratis bärgning

Det enklaste är att anlita en auktoriserad bärgare för transport till en bilskrot. Många erbjuder gratis hjälp att skrota defekt bil. Dock gäller för ägaren att vara observant. vid beställningen. Enligt miljöbalken ansvarar densamma för bilen tills den är inlämnad till en bilskrot för avregistrering hos Transportstyrelsen. På marknaden finns aktörer som anser att en trasig bil lätt kan iordningställas för återinförande i trafik. Om inte, kan den kanske vara lämplig för illegal utförsel. Många personer har träffat på sin gamla trasiga bil ute i trafiken.

Vid kontroll med Trafikstyrelsen har det framkommit att ägarbyte skett utan ägarens medgivande. Eftersom allt skett utan kontroll finns ingen möjlighet att bevisa någon brottslighet. För att skrota en trasig bil med garanterad bör åtgärder vidtagas före beställning av transporten.

LÄS MER: Största utbudet av begagnade bildelar i Sverige

För att huvud taget få transportera och skrota defekt bil till en bilskrot krävs ett speciellt tillstånd från Länsstyrelsen. Transporten klassas som hantering av miljöfarligt avfall. Och det finns bärgare som är auktoriserade. Före beställning kan ägaren lätt se tillhörigheten i bärgarens hemsida. De seriösa företagen har sitt organisationsnummer och tillstånd klart synliga. Att anlita ett sådant företag borgar för en laglig hantering efter bilägarens önskemål.

Med rätt planering och kontroll undanröjes farhågor, som ställs när det är dags att skrota defekt bil.

LÄS MER: Är billiga reservdelar ett hot mot miljön
LÄS MER: Sälja defekta bil som inte är en skrotbil