Skrotfrag AB

Skrotfrag AB har gått från bilskrotning till recycling av metaller och elektronik. Även om bildemontering, med försäljning av begagnade bildelar, finns kvar så minskar dess betydelse.

Skrotfrag AB har gått från bilskrotning till recycling av metaller och elektronik. Även om  bildemontering, med försäljning av begagnade bildelar, finns kvar så minskar dess betydelse.
Skrotfrag AB har gått från bilskrotning till recycling av metaller och elektronik. Även om bildemontering, med försäljning av begagnade bildelar, finns kvar så minskar dess betydelse.

Den 1 juli 2007 infördes Förordningen om producentansvar för bilar (SFS2007:185) samt Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186). Ett krav på återvinning alternativt återanvändning fastställdes till 85 % av bilens vikt. Idag har ett nytt krav på 95 % nåtts med god marginal. Man kan med fog säga att skrotbilarna befinner sig i evig kretsgång. Stena var snabbt igång med fragmentering och återvinning av sanerade och pressade skrotbilar.

Skrotfrag betalar för skrotbilar

Skrotfrag kom snabbt efter och har medverkat till det goda återvinningsresultatet, som kan räknas i både miljöförbättringar, energi- och produktionsbesparingar. Genom att betala för en skrotbil sjunker intresset att dumpa den i naturen. Det återvunna järnet sänker framtagningskostnaden med 75 % vid återanvändning i ett järnbruk. Detta medför motsvarande sänkning av energiåtgång och koldioxidutsläppen. En ny utredning visar att guld och kobolt finns i det resterande 5 % avfallet. Kanske kommer en dag då även detta kan återvinnas. ( www.forskning.se/2018/05/20-ton-guld)

LÄS MER: Skrota bilen hos en bilskrot i Göteborg

Skrotfrag betalar även för inlämnade metaller enligt visad prislista. Utöver skrotbilar finns det idag ytterligare sju produktgrupper med lagstiftat producentansvar. Elektronikprodukter tillhör en sådan grupp. Sådana kan lämnas in hos Skrotfrag. Förmodligen är konkurrensen från jättarna bildelsbasen.se, laga.se och märkesdemo.se hårda med anseende på försäljning av bildelar för SAAB, Volvo, Ford och Volkswagen Men utvecklingen visar klart att återvinningsprocessen kommer att överta marknaden med skrotbilar. Priser på nya reservdelar, som säljs på nätet, är idag många gånger billigare än vad en bilskrot i Göteborg kan sälja en begagnad del.

Skrotfrag.se har 19 anläggningar i södra och mellersta Sverige. Kontakta det närmaste företaget för närmare upplysning om de senaste metallpriserna.