Skrotning av bilar

Skrotning av bilar skall alltid ske på skrotar som har tillstånd från Länsstyrelsen. Det är alltid fordonsägaren som bär ansvaret att bilen hamnar hos ett godkänt företag när det är uttjänt. I Sverige finns det platser för inlämning av skrotbilar som man kan dumpa fordonet till. Det är bilproducenternas förpliktelser att se till att skrotbilar tas omhand på ett enligt naturvårdsverkets direktiv sätt. biltillverkare och importörer samverkar med bilretur som har skapat en organisation av Länsstyrelsen legitimerade bildemonteringar. Dessa skrotningsfirmor skall omhänderta och skrota bilen gratis så länge den inte fattas några väsentliga komponenter.

Gratis skrotning av bilar som är kompletta

Är fordonet inte fullständig kan skroten kräva en rimlig betalning i kompensation för reservdelar som fattas. Vägledning om vad närmaste bildemontering i Göteborg finns, kan man hitta på Bilreturs webbsida (www.bilretur.se) eller hos kommunen. Det här ska finnas tillgängligt när man skrotar bilen hos en ackrediterade bilskrot. Bilägaren skall ha senaste utfärdade registreringsbevis del två och visa id handlingar vid överlämnandet av fordonet hos skrotaren. Där kommer företaget att kolla att bilen och registreringsbeviset har samma serienummer. Därpå påbörjas processen med omhändertagande av miljöfarliga ämnen som t. ex. oljor, bränsle, blytyngder, batteri, airbags, glas, och däck mm.

Skrotning av bilar på en auktoriserad bilskrot

Skrotning av bilar görs enbart av bilskrotar som har ett utfärdat tillstånd från Länsstyrelsen. Allt annat är illegal bilskrotning.

Skrotning av bilar & deras slutdestinationen

Har bilskroten självplock kan dom nu ställa ut skrotbilen på gården och människor som vill köpa begagnade komponenter kan nu demontera av det dom vill ha. När alla bilreservdelar som man vill demontera ner är tagna återvinns återstående. Slutdestinationen är sönderdelnings företag, här mals och hackas hela bilen ner. vrakdelarna läggs på ett transportband och magneter separerar järn från övrigt ämne. Har du personligen ingen möjlighet att skrota din bil kan du ge någon annan mandat med en fullmakt att representera dig temporärt. Behövs assistans med hämtning när man ska skrota bilen erbjuder flera bilskrotar denna tjänst. Vissa gör det utan kostnad medans andra ta vill ha betalt för bärgningen. Man kan också kontakta bärgningsföretag i Göteborg som t.ex. Bilbärgning Gbg AB, Vikingbärgarn eller Falck.

Mer information på hemsidan bilskrot.tips