Stena pionjär inom återvinning

Stena pionjär inom återvinning. I november 1939 startade en ung man en skrothandel i Göteborg stad. Stena A Olsson skulle med åren växa till ett ledande företag inom recycling av avfallsprodukter. Parallellt med denna verksamhet skulle ett av landets största rederier, Stena Line, skapas. Tidigt upptäcktes möjligheten till återanvändning och återvinning av insamlat järn-, metallskrot och lump. Och förmodligen var det pionjären inom den idag långt gångna återvinningsprocessen. Där bland andra Bilproducenterna utvecklat en återvinningsprocess för skrotbilar. Genom fragmentering och sortering kan 95 % av skrotbilarna återvinnas efter sanering hos en bilskrot i Göteborg.

Rederiet var en del i det tidiga Stena Metalls verksamhet

Verksamheten var helt inriktat på insamling av skrot av olika slag för senare avyttring fram till 1946. Då skaffades det första fartyget och frakt blev allt viktigare för företaget. 1964 sattes den första passagerarlinjen i trafik till Skagen. Men i Göteborg fanns redan det oerhört populära Sessan-linjen med sina lockande resor. Det var framför allt ungdomar som valde de glada turerna före danshaken. Att slå sig in här krävdes en speciell taktik. Duty-free- konceptet med tullfri försäljning skapade möjligheter. Billiga resor öppnade ögonen för en annan sorts resenärer. I kombination med billig försäljning lockades den gruppen. Det fanns massor av hemmafruar i Göteborg.

De fick en möjlighet att lämna hemmet för någon dag. Köp av tullfria varor finansierade resan. Den taktiska introduktionen lyckades. Så till den grad att de lyxiga Sessan-båtarna till slut måste stryka flagg. År 1981 övertog rederiet, som då fått namnet Stena Line, sin konkurrent. Under 1960- och 1970- talen blev Tysklandslinjerna tongivande. Att resa till Kiel och handla var verkligen populärt.

LÄS MER: Bildelsbasen, pionjär inom begagnade bildelar

Och man expanderade kraftigt under den här tiden. Stena rederiet ägde världens största färja år 1978. Fartyget var 175 meter långt och plats för 2 500 passagerare. Ett mycket stort utbud av affärer möjliggjorde diverse köp av billiga varor. 1993 förändras dock denna försäljning drastiskt. Rederiet blev skyldigt att kontrollera att endast tillåtna varor fördes in i landet. Försäljningen minskade och personal måste sägas upp. I och med att all skattefri handel avskaffades inom EU 1999 försvann också den från starten lönande försäljningen. Men färjorna tuffar på. Och för att klara strängare miljökrav görs försök med metanoldrift.

Stena pionjär inom återvinning. I november 1939 startade en ung man en skrothandel i Göteborg stad. Stena A Olsson skulle med åren växa till ett ledande företag inom recycling av avfallsprodukter.
Stena pionjär inom återvinning. I november 1939 startade en ung man en skrothandel i Göteborg stad. Stena A Olsson skulle med åren växa till ett ledande företag inom recycling av avfallsprodukter.

År 1972 delades företaget i Stena Line och Stena Metall. Även inom metallsidan har företaget vuxit kraftigt. De ingående dotterföretagen har samlats under Stena Recycling. Med förfinade metoder i återvinningsprocesser av alla sorter av material kan idag mycket återanvändas eller återanvändas som begagnade reservdelar till t ex. bilen. Företaget är ledande i sitt slag och klarar att handha allt från järnskrot till miljöfarligt avfall. Kvar i Tingstad, och granne till Tingstadstunneln, finns arbetsplatsen där skrothanteringen började.

LÄS MER: Fakta om skrotning av bilar