Trafikpolisens betydelse

Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror på underbemanning av poliskåren är väl också kända och många gånger accepterade. Idag vimlar det av både bilar och förare som inte borde vara på vägarna över huvud taget. Förare som helt saknar körkort eller inte har rätt behörighet blandar sig med missbrukare. Bilar som framförs kan ha körförbud, vara avställda eller vara undermåliga. Och mitt bland dessa kör vissa lagliga fordon med förbjudna laster.

Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror påunderbemanning av poliskåren är väl också kända
Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror påunderbemanning av poliskåren är väl också kända Bristen av trafikpolisens övervakning på våra vägar är välbekant. Orsakerna som i första hand beror på underbemanning av poliskåren är väl också kända
Bristen av övervakning från trafikpolisen främjar laglöshet

Detta kan naturligtvis bara hända eftersom det saknas övervakning. Att se trafikpolisens ute på vägarna är nog lika frekvent, som det var att se en polishelikopter på 1950-talet. Tyvärr främjar det till laglöshet. Enstaka hastighetskontroller utföres med troligt syfte att förstärka statskassan. Men de bidrar inte till att stävja några oegentligheter. Låt vara att en körkortslös person inte åsamkar någon annan något förtret med sitt förfarande. Han kan till och med vara försiktigare i trafiken för att inte uppmärksammas. Och det kan även gälla för andra som inte vill bli observerade. Då kan man kanske tycka att det är bra som det är. Dagens situation kan tolkas på olika sätt.

LÄS MER: Volvo använde Vattenfalls ide om säkerhetsbälten

Men det är en farlig väg vi är inne på. Acceptansen blir större och större. Den verkliga förbrytaren börjar sin bana hängande i mammans kjol. Ett litet snatteri, som bara är en kola i affären, ger upphov till framtida utveckling på brottets bana. Och med tiden blir den ju svårare att bryta. Vi ser det på otaliga håll. Och den banan kan starta senare än i koltåldern. De personliga försyndelserna att köra avställda som trafikpolisen inte kontrollerar och mer eller mindre skrotade bilar, ibland körkortslöst, kan väl inte blundas för.

Det är i första hand oegentligheterna i yrkesverksamhet som måste stoppas. Men för det krävs många nya trafikpoliser till avdelningar som verka ha försvunnit. Det åker runt lastbilar och bärgare som är trafikfarliga och borde ha skrotats för länge sedan . Många för med sig laster som de saknar tillstånd att hantera. Och några saknar körkort eller behörighet att framföra tunga fordon.

LÄS MER: Förbättring av trafiksäkerheten måste öka

Att detta kan fortgå är naturligtvis beroende på bristen av bevakning och därmed ingen påföljd. Utan sådana finns det tydligen acceptans för oegentligheter tills en olycka skett. Och en jämförelse med grabben i kolt, som onödigt utvecklas fel, ligger nära till hands. De besparingar samhället gör, med liten eller obefintlig av trafikpolisen, kommer att kosta oerhört mycket mera i framtiden. Först uppmanas allmänheten att rapportera alla försyndelser. Därefter meddelas att ärendena måste prioriteras bort. Finns det några andra än polisledningen som förstår logiken i detta förfarande? Det skapar ju bara god grogrund för ökad brottslighet.

One thought on “Trafikpolisens betydelse

Kommentarer är stängda.