Volvo personvagnar utveckling & historia

Volvo personvagnar utveckling och historia. Driftsingenjör Sven Wingquist anställdes vid spinneriet hos Gamlestadena Fabriker i Göteborg, under första desenniet på 1900-talet. Förtetaget hade stora problem med lagrade axelinfästningar på maskiner som kom i obalans genom stora sättningar i byggnaden.

Wingquist uppfann det sfäriska kullagret, som senare blev en världssensation. Företaget Svenska Kullagerfabriken (SKF) grundades 1907, med Wingquist som chef. Senare anställdes Assar Gabrielsson som försäljningschef. 1915 registrerade SKF Volvo (jag rullar) som ett vilande företag. Gabrielsson träffade ofta sin gode vän civilingenjör Gustaf Larsson. Båda hade ett brinnande intresse av bilar och skissade ofta på olika utformningar av Volvo personvagnar. Det berömda löpande bandet som uppfunnits av Ford diskuterades.

SKF gjorde enorma framsteg och utvecklingen gick mot ett flerradigt självreglerande radialkullager. Men det saknades resurser för test av de nya produkternas livslängder. Gabrielsson lyckades övertyga Wingquist, att det bästa alternativet vore en egen tillverkning av bilar för kontinuerlig test av kullagren. Det vilande företaget Volvo startades och en ledig fabriksanläggning på Hisingen köptes. A. Gabrielsson blev företagets VD och G Larsson teknisk chef. De första billarna rullade ut från fabriken 1927. Men de möttes av en mördande konkurrens.

LÄS MER: Begagnade bildelar till Volvo på bildelsbasen

Redan år 1881 visades den första bilen i Sverige. På industriutställningen i Göteborg fanns en prototyp byggd av Panhard/Daimler i Frankrike. Fords och General Motors bilar rullade på de svenska vägarna. Mercedes kom 1926. BMW och DKW startade sin produktion år 1916, Opel (1912), Fiat (1905), Renault (1908) och Peugeot (1900). Alla dessa bilmärken måste Volvo personvagnar tävla mot vid introduktionen av en nytillverkad och oprövad bil. De första bilarna Volvo ÖV4 (Jakob) rullade ut från fabriken år 1927. Resultatet blev nedslående. SKFs pengar strömmade ut från dotterbolaget Volvo. Ekonomi gick i botten. En försäljning till Nash Motors Co i Amerika avbröts i sista sekunden.

De första  bilarna Volvo ÖV4 (Jakob) rullade ut från fabriken år 1927. Resultatet blev  nedslående. SKFs pengar strömmade ut från dotterbolaget Volvo.
Volvo personvagnar utveckling och historia. De första bilarna Volvo ÖV4 (Jakob) rullade ut från fabriken år 1927. Resultatet blev nedslående. SKFs pengar strömmade ut från dotterbolaget Volvo.

Under 30-talet tillkom modellerna PV 51 V4, PV 36 Carioca, PV 51V6 och PV 52. På grund av kriget bromsades produktion. Bristen av bensin tvingade fram en lösning av gasdrift genom ett gengasaggregat. Principen var att alstra och rena koloxid som förbränning i motorerna. Ved och träkol ersatte bensin som bränsle. Förfarandet med gengas gav upphov till många problem. Det var smutsigt och koloxiden var livsfarlig att inandas. Det tog lång tid att komma iväg och körsträckan var kort mellan varje påfyllning av ved. I Sverige kördes cirka 80 000 fordon på gengas. 1947 lämnade den första Pv 444 Volvo personvagnar på Hisingen. Den blev en dundersuccé. År 1955 uppgraderades den till PV 544. Amazon mottogs med samma entusiasm. Och bilarna började exporteras till USA.

Volvo personvagnar introducerade modellen 240 serien på 1970-talet

Den modern 140-serien lanserades på 60-talet av Volvo personvagnar och förbättrades med 240-serien nästa decennium. På den svenska marknaden blev de japanska modellerna Toyota, Hyundai, Mazda, Honda och Nissan hårda konkurrenter. Engellau ersattes av sin svärson PG Gyllenhammar som VD år 1970. Kalmarfabriken byggdes som experimentfabrik men fick läggas ned. DAF-fabriken köptes men fick skrotas. Med oljekrisen följde några ekonomiskt svåra år för företaget. Men introduktionen av 760-serien på 80-talet blev åter en försäljningssuccé. Men VDs nya idéer avlöste varandra. Samgående med Pharmacia misslyckades.

Efter vissa omorganisationer på VD-platsen anställdes Sören Gyll. Ett tappert försöket med samgående med franska Renault blev dock PG Gyllenhammars fall. Ett intrigspel, som Volvo aldrig tidigare upplevt, startades från lastvagnssektorn. Resultatet blev att förslaget till sammangående med Renault avslogs. PG lämnade företaget Volvo (år 1993) i bittert tillstånd. Med den nya VD Leif Johansson såldes Volvo personvagnar till Ford år 1999. Och år 2011 köpte det kinesiska företaget Zhejiang Geely det ekonomiskt tyngda företaget.

LÄS MER: Volvo Polestar som mild och laddhybrid